Begin typing your search above and press return to search.

गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला 2008 माइथायनि लान्थ्रि बम बेरफ्रनायनि मुंख्लं सुबुंफोरखौ गोसोखांदों

गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाला 2008 माइथायनि लान्थ्रि बम बेरफ्रनायनि मुंख्लं सुबुंफोरखौ गोसोखांदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  31 Oct 2019 6:08 AM GMT

Guwahati : 2008 माइथायनि 30 अकट'बराव हादोरसानि गुवाहाटी नोगोरमाखौ लानानै दाब दाब जायगायाव मोनसे समावनो थरसेनि उनाव थरसे बम बेरफ्रनाय जाथायाव जिउ गोमालांनाय मुंख्लं सुबुंफोरखौ गोसोखांनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि (Chief Minister) सर्बानन्द सन'वालआ बुधबार खालि सिफ जासतिस मेजिष्ट्रेट लांगोना आरो गनेशगुरि उरां दालांआव बिबार मान बावनाय जायो।

मैया गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ गिबियै कामरुप मेट्रपलिटान जिला खुंथाइ (Metro District Administration) आरो गुवाहाटी नि आयेन बिजिरगिरि गौथुम ( Lawyer's Association) बान्जायनाय स्रधानजुलि कानन हाबाफारियाव नुजाथिफैयो। उनाव सन'वाल बिथाङा उदखारिनि गाग्लोबनायाव अरायथा बेंगुरा जानांनाय , जोखोम मोननाय आरो जिउ गोमालांनाय साफ्रोमबो जिउमानि फार्से गोथौयै गावनि सिबिनाय बावहरो आरो लोगोसे आर'ज गाबहरनाय हाबाफारि (Prayer Meeting) आवबो बाहागो लाहैयो।

मख'जाथावदि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ 2008 माइथायनि 30 अकट'बराव थरसेनि उनाव थरसे गिलु बालु बम बेरफ्रुनायाव (Serial Bomb Blast) जिउ गोमालांनाय मुंख्लं सुबुंफोरखौ गोसोखांनाय हाबाफारियाव दुंब्रुदयै बिबार बावहरनानै मान बावहरो। बे गोथार सानावनो बुरलुंबुथुर आरो बराक सेरफां लोगोसे हायेन आरो हाजोआरि हालामनि साफ्रोमबो सुबुंआ राव (Language) , दोहोरोम (Religion) सायख'वालासे उदखारि नि बेरेखायै जुजिनांगोन आरो उदखारिनि हिंसायारि गाग्लोबनायनिफ्राय उदां (Terror Free) खालामनो सदबांसा लानांगोन। जों बिदा फंबाय थाजिम सोमोन्दो सानलायनाय (Brotherhood's) आरो खौसेथिनि दौलें (Unity) जों गोख्रों समाजखौ जौगाहोनायाव बाहागो लानांगोन। लोगोसे हादोरसानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो समाज सांग्रांथियारि नोगोरारिखौ गोजोन आबहावा (Peaceful Environment), हारि, हालाम बायदि थार लामा सोरजिनायाव बिहोमा (Contribution) होलांनांगोन।

रायखांनो गोनां दि बै मुंख्लं सुबुंफोरखौ गुवाहाटी नोगोरमानि गनेशगुरि उरां दालां (Flyover bridge) आव गोसोखांनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि (Chief Minister) सर्बानन्द सन'वाल, सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि सिद्धार्थ भट्टाचार्य, राजखान्थि दैदेनगिरि अकन बरा, गुवाहाटी ल'क सभा बियाबनि बि जे पि सांसद कुइन उजा, कामरुप मेट्रपलिटान जिलानि जिला बेंगिरि बिश्वजित पेगु, गिबि मन्थ्रिनि आयेन बोसोनगिरि सानतनु भरालि, दिसपुर आरो लाह'वाल बिधान सभा बियाबनि एम एल ए (Legislator) फारियै अतुल बरा आरो आसाम पुलिसनि गाहाइ सामलायगिरि (Director General Of Police) कुलधर सइकीया बिथां मोनजों लोगोसे दुखुथिया नख'रनि सोमोन्दोआरि (Relatives) आरो सोद्रोमा (Members) मोना नुजाथिफैयो।

Also Read : हादोरनि जौसिन बिजिरसालिनि सि जि आइ महरै सारद अरबिन्द बब्देआ जिरायगोन

Also Watch: Poster, Song and Teaser for the upcoming movie ‘Pratighat’ released Yesterday.

Next Story
गाहाय रादाब