Begin typing your search above and press return to search.

बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ हामनायनि थाखाय जुनिया सुबुं आर'ज

बर थुनलाइ आफादनि बारग आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ हामनायनि थाखाय जुनिया सुबुं आरज

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Oct 2019 10:49 AM GMT

बर' थुनलाइ आफाद (Boro Sahitya Sabha) नि बारग' आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ हामनायनि थाखाय कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद (Primary BSS) नि बान्जायनायाव सनिबारनि मोनायाव रुपनाथ ब्रह्म गोसोखांथि भबन (Memorial Bhawan) आव सुबुं आर'ज (Mass Prayer) गाबनाय हाबाफारि लानाय जायो।

मख'जाथावदि गोबां साननिफ्राय लोरबां जब्रा देहाखौ फाहामथाइ लाना थानाय बर' थुनलाइनि अलंबार ,जोंथि हाथर्खि आरो गागि थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ थाबथाबैनो गाज्रि देहायारि हामखांना फैथों बे थांखि जों राव , हारि दोहोरोम सायख'वालासे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै आर'ज गाबहरो।

बै सुबुं आर'ज (Mass Prayer) गाबनाय हाबाफारियाव बि टि सि नि कक्राझार जिला बर' थुनलाइ आफाद (BSS) , दुलाराय बर' फरायसा आफाद (ABSU) , दुलाराय बर' हारिमु आफाद (DBHA) , ट्राइबेल संध, बाथौ दोहोरोमारि बर' समाज, जायगायारि ब्रह्म आरो ख्रीस्तियान दोहोरोमनि सिबियारि फोरजों लोगोसे जायगानि फरायसा दैदेनगिरि मोनाबो दुंब्रुदयै बाहागो लाहैयो।

रायखांनो गोनां दि गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ ब्रेइन स्ट्रक बेरामाव भुगिनायाव गोब्राब हालोदाव थांनाय 29 सेप्टेमबर सोनाब बंग नि सिलिगुरिनि गावारि देहा फाहामसालियाव थिसन्नाय जादों।

मख'जाथावदि बर' थुनलाइ बाख्रियाव दोहोनि बिहोमा होलांनाय गेदेमा ब्रह्म नि लोरबां देहाया थाबैनो हामथों बै मोन्थोर जों बर'फोरा दाब जायगायाव गुबुन गुबुन आफाद आरो अनसाइगिरिनि मददाव आर'ज गाबहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि बाहागो महरै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बान्जायनायाव गुवाहाटी नोगोरमानि गड़चुक खाथिनि बाथौफुरियाव आर'ज गाबनाय जायो जेराव कक्राझार केम्पासनि उपेन्द्र नाथ एकादेमीआवबो आर'ज गाबहरो।

बेनि अनगायैबो खौसेथि बर' सुबुं गौथुम (United Bodo People's Organisation) आ धेमाजि जिलानि सानजारि नोगोरनि रुंसारि सतीस चन्द्र बसुमतारी गोसोखांथि गोजौ फरायसालियावबो सुबुं आर'ज हाबाफारिखौ लानाय जायो।

Also Read: गसाइगाव धनगला गामिनि आयजो आफादनि बान्जायनायाव करम फोरबो फालिदों

Also Watch: BJP organized Gandhi Sankalpa Zatra in Dhemaji’s Silapathar

Next Story
गाहाय रादाब