Begin typing your search above and press return to search.

नोगोरारि आइनखौ राज्योफोरा मानिनानै मावफुंथारनांगौ: न'खर बिफान

नोगोरारि आइनखौ राज्योफोरा मानिनानै मावफुंथारनांगौ: नखर बिफान

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 Dec 2019 10:50 AM GMT

Guwahati: नोगोरारि सोदांनाय आइन खौ लानानै सा-सानजा हादोरसानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोख्रों अर जोंब्लावदों। जेराव बायदि बायदि दोलो आफादनि अनगायैबो सरासनस्रा राज्यो-राजाया मिरु सोरखारा गोहो बोलो नारसिन्नानै केबखौ नारसिननायखौ बेरेखा खालामदों। बै समावनो राव हारिमु थुनलाइखौ रैखाथि होनाय आरो थामोन्थाखौ फोजोबस्रांनाय लामाखौ होबथा होनो गुबुन गंबा नन बि जे पि खुंथाइ गोहो आवग्रिनाय राज्योफोरा बेरेखा खालामदों।

न'खर मिनिस्थ्रि बिफाननि बिबानगोरा मोना (Home Ministry Officials) रोखा रोखायै फोरमायो हरदोंदि बेरेखा दोलोआ नोगोरारि सोदांनाय आइनखौ मानिनानै लानो नेवसिनाय एबा मानिनानै लायैआ बिसोरनि गावनि खोथा , नाथाय बेयो ल'क सभा (Lok Sabha) आरो राज्य सभा (Rajya Sabha) मोन्नैबो सदनावनो गोबांनिनो मदद मोन्नायाव पास जादोंमोन। संबिजिदनि नेम-खान्थि बादियै नोगोरारि सोदांनाय आइन (Citizenship Amendment Act) खौ मानिनानै लाथारनांगोन।

मख'जाथावदि सुक्रबार खालि भारतीय जातीय कंग्रेस दोलो नि दैदेननाय गंनै राज्यो मध्यप्रदेश हादोरसानि गिबि मन्थ्रि (Chief Minister,UP) कमल नाथ आरो सत्तीशगड़नि गिबि मन्थ्रि (Chief Minister,Chattishgarh) भुपेश बाघेल मोना बेरेखा गोहो हान्जायाव ज जानानै बे गोदान बिलखौ माब्लाबाबो मानिनानै लानो हास्लाबा।

रायखांनो गोनां दि न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह बिथाङा गोदान बिलखौ खाथि नोजोरजों सामलायगासिना दं। संसदाव आइननि महर होनाय बिलनि गेजेरजों हादोरनि नसुङारि हादोर बांलादेश, आफगानिस्तान आरो पाकिस्तानाव दोहोरोमनि बेलायाव हालाय हाफाय थासारिजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ भारतारि नोगोरारि (Indian Citizenship) नि मानदान्दा गनायथि होनाय जागोन।

केराला राज्योनि गिबि मन्थ्रि पिनारायि भिजायान रोखायै फोरमाय हरनानै बुंदों दि गोदान नोगोरारि सोदांनाय आइन (New Citizenship Amendment Act) खौ जों मानिनानै लानो हाया एबा मावफुंनाय नङा , मानोना बेयो संबिजिद बेरेखा।

थिग बिदिनो सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि (Chief Minister,WB) ममता बेनार्जि आरो पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि (Punjab,CM) अमरिन्दर सिं बिथां सानैबो माब्लाबाबो मानिनानै लानो हास्लाबा।

Also Read : नागरिक समाजा मुंख्लंफोरखौ फिन सुफुंथाइ होनो दाबि दैखांदों

Also Watch : Students boycott exams in Bongaigaon opposing Citizenship (Amendment) Bill

Next Story
गाहाय रादाब