गाहाय रादाब

दिनै अजैय्थानि भारदिकखौ जौसिन बिजिरसालिया फोसावनाय सान

अजैय्था

गोलाव जिथाइ बोसोरनिफ्राय दिन्दां जानानै थानांनाय अजैय्था भारदिक दिनै जौसिन बिजिरसालिया फोसावगोन। फुंनि 10.30 रिंगायाव सनिबारखालि गोनांथार दान्थे बिदान्थेनि आयदाखौ जोबथा फोसावनाय जागोन।

बे नटिसा सुक्रबाराव गावनि जाद्स वेबसाइटाव मोनायाव आपलद खालामनाय जादों। सुक्रबारनि सानाव गाहाइ बिजिरगिरि (CJI) रन्जन गगै बिथाङा उत्तर प्रदेश राइजोनि गाहाइ नेहाथारि (Chief Secretary) आरो गाहाइ पुलिस सामलायगिरि (Director General Of Police) मोनजों सावराय जथुमाव जिरायो। गाहायै बे जथुम खुंफुंनायनि गाहाइ जाहोनानो जादों भारदिकनि उनाव जानो हाथाव आइन आब्रुथिखौ दबथायनाय एबा होबथानाय

गाहायै हादोरनि गाहाइ बिजिरगिरि रन्जन गगै आरो बिबान बानसनाय गाहाइ बिजिरगिरि एस ए बबड़े बिथांनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन बिजिरगिरि अशक भुसन, डि याइ चन्द्र सुद, एस ए नाजिर, फ्राय 40 सान बारजेन्नायनि उनाव हियारिं खालामनाया 6 आगष्टआव जागायजेन्नाय जादोंमोन।

हादोरनि जौसिन गागि बिजिरगिरि इ एम कालिफुला आरो धोरोम गुरु स्रि स्रि रबिसंकर जों लोगोसे गुबुन गुबुन आयेन बिजिरगिरि स्रिराम पनसु मोना बे दान्थे बिदान्थे गोनां आयदानि जेंना जेंगोनाखौ आबुङै बोस्रांनायाव फैलें जादोंमोन।

भगवान रामनि जोनोम थिलियाव गोबां हिन्दु सुबुंनि गांनाय उखैनायनि सिमांआ थानाय आयदायाव हिन्दु सुबुं फोरखौ आइन आब्रुथि गाहामै सामलायनाय आरो 1992 माइथायाव गायसंनाय बाबरि मसजिदखौ फिन फसंनो थाखाय आर’ज गाबहरोमोन मुस्लिम हान्जाया।

मख’जाथावदि हादोरनि गोनांथार आयदा अजैद्धा केसखौ लानानै मुस्लिम हान्जाया मोनबो रोखोमनि कर्टनि भारदिक फोसावालासे फोसावनायनि दाबि दैखांदों। उत्तर प्रदेश राइजोनि वाक अफ बर्डनि बे आयदाखौ लाखोमानो थाखाय गुबुन गुबुन नेम खान्थि फोसावनो होबथानो नागिरदोंमोन। आरोबाव गुबुन गुबुन दोलो आफाद थान्दै हान्जाया बुंदोंदि दुलाराय हादोराव आइन आब्रुथिखौ सामलायनो आरज गाबहरदों।

मख’जाथावदि मुस्लिम हान्जानिफ्राय बाहागो लानाय बिजिरगिरि राजीब धबन बिथाङा मोननैबो हान्जाखौ गोजोन आरो आइन आब्रुथि दैदेनलांनो खावलायो। बे मुस्लिम हान्जानिफ्राय बाहागो लानाय बिजिरगिरि राजीब धबन बिथाङा बे गोनांथार आयदानि सायाव निमाहा बिहरबावो।

गुबुन गुबुन हिन्दु हान्जानिफ्राय मानसावगारि आखिनाय सावगारिखौ गथायनायाव गोख्रोंङै मुस्लिम हान्जानिफ्राय बाहागो लानाय गागि बिजिरगिरि गेदेमा राजीब धबन बिथाङा बे जेंनाजों दान्थे बिदान्थेनि आश्रय लानानै होबथाहोदोंमोन। मख’जाथावदि जौसिन बिजिरसालिनि गागि बिजिरगिरि गेदेमा राजीब धबन बिथाङा सासेल’ आयेन बिजिरगिरि जाय बे दान्थे बिदान्थे गोनां मोननै सप्ताह हालागै बे आयदानि सायाव बानबुंथाइजों नांदोंमोन ।

Also Read: बर’लेण्ड मुलुग सोलोंसालिया 12 बि मानदान्दा गनायथि होनायाव गोजोन्नाय लाबोदों

Also Watch: 83rd Raas Mahotsav Celebrations to begin in Nagaon’s Kampur from Nov 11