Begin typing your search above and press return to search.

कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बान्जायनायाव स्वस'ता हि सेवा हाबाफारि आजावदों

कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बान्जायनायाव स्वसता हि सेवा हाबाफारि आजावदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 Oct 2019 8:31 AM GMT

Kokrajhar: दुलाराय हादोरनि दाब दाब जायगायाव खुंफुंनाय बादिनो कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बेसिक फोरोंथाइ मिरुनि नब्लांयाव हारिनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 बोसोरारि जोनोम सान 2 अक्ट'बराव लोब्बा लाखिनानै महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावजेनो राज्योनि सुबुं अनसाइ बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। लोगोसे स्वस'ता हि सेवा हाबाफारियाव कक्राझारनि राज्यो-राजाया बाहागो लांफैयो। मन्थ्रि बिथाङा गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडिनि सिमांनि मावथांखि (Dream Project) "अंगिकार" मुंनि बिथांखि बेखेवना होयो। उनाव कक्राझार सोहोरखौ साखोन सिखोन आरो गोगो आबहावा गायसननाय लोगोसे प्लासटिक उदां खालामनायनि थाखाय साफ्रोमबो गलादार आरो बायगिरिफोरखौबो प्लासटिक बाहायनायनि फ्राय जानगाराव थानो बुङो।

खौरां गिरि जों मुगा मुगि जानायाव मन्थ्रि ब्रह्म बिथांआ बुङो गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडिनि हादोरनि फ्राय प्लासटिक बाहायनायखौ बोखारनो स्वस' भारत मावथांखिखौ जाफुंसार होनायनि थांखियै साखोन सिखोन हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। सोरबिथिंनि आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनाया गोगो सावस्रि गोनां देहानि थाखाय जोबोर गोनांथार। आबहावाखौ साखोनै लाखिनो थाखाय राज्यो-राजाखौ प्लासटिक एबा प्लासटिक हारिनि मुवा बेसादनि जानगाराव थानो खावलायो। लोगोसे गलादार आरो बायगिरिफोरखौबो प्लासटिक गारलांहैनो बुङो। जेराव कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि बिष्णु नार्जारि आरो बि टि सि नि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारि आरो गुन गोनां सुबुंआ नुजाथिफैयो।

कक्राझार जिला खुंथाया बान्जायनायाव जिल्ला मावख'नि दरखंआव स्वस'ता सि सेवा हाबाफारियाव जिला बेंगिरि पार्थ प्रटिम मजुमदार, उफ्रा जिला बेंगिरि देबजित बराजों गुबुन गुबुन बिफानारि मावफारिया बाहागो लायो। जिला बेंगिरि मजुमदार बिथाङा कक्राझारनि राज्यो-राजाखौ प्लासटिक बाहायनायनि फ्राय जानगाराव थानो खावलायो।

बेराफारसे थिं मारवारि युव मन्स आसाम अइल डिप नि दरखंआव स्वस'ता हि सेवा हाबाफारि लायो। जेराव मन्सनि सोद्रोमा मोना साफ्रोमबो लामा थाबायगिरि ( Pedestrian) खौ फिसा महरनि दाखोर गारग्रा आइजें रानना होयो। बे हाबाफारियाव कक्राझार जिलानि जिला बेंगिरि पार्थ प्रटिम मजुमदार आरो बि टि सि नि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारि आरो मन्सनि गोबां सोद्रोमा मोना नुजाथिफैयो।

Also Read: कक्राझाराव पुलिसनि जेयाव एन डि एफ बि (S) नि केडारा हाथियारजों खाजाबाय

Also Watch: Durga Puja 2019: Watch Puja Preparations at Ancient Burhi Gosani Devalaya in Jorhat.

Next Story
गाहाय रादाब