Begin typing your search above and press return to search.

तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव साख्रिनि रादाब ओंखारदों

तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव साख्रिनि रादाब ओंखारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Dec 2019 1:25 PM GMT

तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव साख्रिनि रादाब ओंखारदों

1. मासिनि मुं : खारिथि बिगियानगिरि (Information Scientist)

2. रोंगौथि : लाइब्रेरी बिगियान,डकुमेन्टेसन उथ्रिनाय बिजाथि (55%) ।

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: मोनसे (01)

4. आर'ज गाबहरनायनि जोबथा सान 28/12/2019

1. मासिनि मुं : ष्टेनग्राफार ग्रेड (II)

2. रोंगौथि : 12 थाखो उथ्रिनाय बिजाथि, सोरखारि फसंथाननिफ्राय ष्टेनग्राफार पास जानांगोन

3. लान्दां मासिनि अन्जिमा: मोनसे (01)

4. आर'ज गाबहरनायनि जोबथा सान: 27/12/2019

आर'ज गाबहरनो थाखाय : साख्रिनि मासियाव अनलाइन आरज गाबहरनो थाखाय गाहायाव मख'नाय नेमखान्थिफोरखौ फरायसंना लानो हागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थिखानाय समनि गेजेराव नंथारगौ फोरमानथि लान्दां मासियाव जिरायफैनो हागोन।

Details: Click Here

Also Read: National Projects Construction Corporation Limited, Recruitment

Next Story
गाहाय रादाब