Begin typing your search above and press return to search.

ट्राइबेल गौथुमा सोरखारनि हेंथायै मोन्द' माहारिखौ एस टि गनायथि होयोब्ला नागारनाय गैयै बन्दनि हुमखि

ट्राइबेल गौथुमा सोरखारनि हेंथायै मोन्द माहारिखौ एस टि गनायथि होयोब्ला नागारनाय गैयै बन्दनि हुमखि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Nov 2019 6:50 AM GMT

Guwahati: बि जे पि दैदेननाय मिरु आरो हादोरसा सोरखारनि ज'थाय नांथाब नाजानायाव आसामनि मोन 6 हारि हारिसाया गोलाव बोसोरनिफ्राय दाबि खालामफैनाय एस टि नि मानदान्दा गनायथि होनांनायनि फारसे सिगांलांनायखौ कर्डिनेसन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन (CCTOA) आसाम मुंनि आफादा गोख्रों बेरेखा खालामदों। जुदि हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि दैदेननाय बि जे पि नि सोरखारा गोजां बोथोरनि जथुम्मा सोलिबाय थानाय समाव एस टि (सोदांनायफिन्नाय) बिल 2019 खौ संसदाव बिलनि गेजेरजों लाबोयो अब्ला नागारनाय गैयि आसाम बन्द (Indefinite Assam Bandh) फोसावनायनि गोख्रों हुमखि होयो।

लोगोसे बै आफादनि दैदेनगिरि मोना पाब्लिक इन्टिरेष्ट लिटिगेसन( PIL) गथायदों। मख'जाथावदि बै मोनद' (6) माहारिनि गनायथिनि हेंथा होनायखौ नोजोर लाखिनानै फैगो दाननि 10 डिसेमबराव हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि जन मन्टराव गोख्रों सुबुंदारारि सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनाय लादों।

कर्डिनेसन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन (CCTOA) आसामनि दैदेनगिरि मोना गुवाहाटी नोगोरमायाव खुंफुंनाय मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायहरना गाहाइ लिंथुमगिरि (Chief Coordinator) आदित्य खाख्लारि बिथाङा गुबुन मोनसे दैदेनगिरि मोननि नुजाथिनायाव बुङो दि मोन्द' माहारिखौ एस टि मान्दान्दा गनायथि होनाय आयदायाव सोरखारा राजखान्थि गेलेगासिनो दं होन्ना अ'जद दैखाङो।

मख'जाथावदि गोदान दिल्लियाव दुलाराय आसाम ट्राइबेल संधनि थान्दै हान्जा ( Delegations) आरो मिरु सोरखारनि गोजौ थाखोनि बिबानगोरा (Top Officials of the Union Government) मोनजों थांनाय 21 निफ्राय 26 नबेम्बराव जथुमजानाय मोनसे सावराय जथुमाव मिरु सोरखारनि गोजौ थाखोनि बिबानगोरा (Top Officials) नि एस टि (सोदांफिन्नाय) बिल 2019 खौ लानानै रोखायै फोरमायाखैमोन।

आफादनि गाहाइ लिंथुमगिरि (Chief Coordinator) आदित्य खाख्लारि बिथाङा बुङो दि आसामनि बै मोनद' हारि हारिसानि गेजेराव दं फारियै मरान, मटक, चुटिया, टाइ आहम, कच राजबंची आरो साहा बागानिया। बै माहारिखौ गंसेबो सोरखारा हारिसा (Tribes) महरै महरै गायसंजायाखै। लोगोसे बिसोरो रांखान्थियारि बिथिङावबो उन गोग्लैसोनाय हारिनि सारियाव गैया, सोलोंथाइ बिथिंआवबो गुबुन हारिनि रुजुनायाव फावसायना थायाखै।

Also Read: भास्कर ज्योति महन्ता आसामनि गाहाइ पुलिस सामलायगिरि महरै सायख’जाबाय

Also Watch: Suspected Car Thief from Barpeta arrested from Paradise Hotel in Amguri

Next Story
गाहाय रादाब