Begin typing your search above and press return to search.

टिक टक भिडिअ बानायनानै जिउ गोमालांबाय सानै, सासेया गोब्राब जोखोम

टिक टक भिडिअ बानायनानै जिउ गोमालांबाय सानै, सासेया गोब्राब जोखोम

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Oct 2019 12:26 PM GMT

समाजारि बिजों एबा टिक टक बाहायनायनि गेजेरजों सुबुंनि सांग्रांथि गैयिनि थाखाय जिउ गोमालांनो गोनां जाथाया फिन फोरमान जाबाय कर्नाटकाव। भिडिअ बानायनाय थानाय समावनो रेलगारिया गोख्रैथियै सौग्रावलांङो।

थैलांनाय सानै सुबुंखौ 19 बोसोर बैसोनि आबजाद आरो 22 बैसोनि महम्मद मट्टि होनना सिनायथिनाय जादों। मख'जाथावदि थैलांजानाय सानैनि लोगो जालिबुल्ला (22) गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बिसोर बयबो येलाहांका आर के हेग्रे नोगोरनि थागिरि होन्ना मिथिनो मोननाय जादों।

मोनानि 5.30 रिंगायाव साथामबो आर के हेग्रेनि खाथियाव थानाय येलाहांका आरो शान्नाचन्द्र ष्टेसननि लामा सेर सेर थाबायलांगासिनो दंमोन। कलार- चिक्काबालापुर - बेंगुलुरु मैखांथिंजायनि रेल गारिया समाजारि बिजोंनि टिक टक भिडिअ नुथाय सावगारि लानाय समावनो सौदावलांङो होन्ना पुलिसनि सुलुंङाव फोरमाय जादों।

थांनाय जुन दानावबो टिक टक जाथायाव जिउ गोमालांदोंमोन। 22 बोसोर बैसोनि गागि मेथाइ रोजाबगिरि टिक टक मबाइल एपनि मददजों भिडिअ बानायनानै स्टान खालामनायाव थैलांनो गोनां जायो। रोजाबगिरिखौ कर्नाटक राज्योनि तुमाकारु जिलानि गदेकेरे गामिनि थागिरि होन्ना सिनायथिनाय जादों।

Also Watch: Cleanliness Drive by Biswanath Police under the banner "Swachhata Hi Seva"

Next Story
गाहाय रादाब