Begin typing your search above and press return to search.

थाबैनो बर' कसारी गावखुंथाइ गौथुम सोरजिनायनि इउ बि पि अ' आ दाबि दैखांदों

थाबैनो बर कसारी गावखुंथाइ गौथुम सोरजिनायनि इउ बि पि अ आ दाबि दैखांदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Sep 2019 9:12 AM GMT

कक्राझार,16 सेप्टेमबर: खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि सुंदयै इउ बि पि अ नि गोदानै दाफुंजानाय बिश्वनाथ जिलानि गहपुराव बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुम नि सिङाव थानाय दरब्रै जिलानि बाहिराव थानाय बर' सुबुं माहारिखौ समाजारि, रांखान्थि आरो राजखान्थियारि मोनथाइ होबथानाय आरो फेहेरनायनि थांखि लाना बर' कसारी गावखुंथाइ गौथुम सोरजिनायनि थांखियै गंसे जथुम खुंफुंनाय जायो।

दि सेन्टिनेल खौरांलाइनि खौरांगिरिजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि सुंदयै इउ बि पि अ नि गाहाइ नेहाथारि अनिल बसुमतारीया बुंथियो दि आफादनि दैदेनगिरिफोरा सोरखारा लानाय बिथांखि आरो आगान लानायनि सायाव गोबां समनिफ्राइ दिन्दां जाना थानाय बर' कसारी गावखुंथाइ गौथुमजों लोगोसे बिटिसि नि बाहिराव थानाय गुबुन गुबुन ट्राइबेल सुबुं नि हालोदखौ नोजोर लाखिना सरासनस्रा राज्यो-राजाजों सावरायगासिनो दं।

आरोबाव बिथां बसुमतारीया दाजाबदेरना बुंथियो दि बिश्वनाथ जिला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आरोहाग्रा मोनथाइ समितिया बान्जायनायाव खुंफुंनाय गहपुरनि दैमालु बर' गोजौ फरायसालियाव जथुमजानाय सुबुं गौमायाव गोबां राज्यो राजाया बाहागो लाफैयो। जेराव इउ बि पि अ नि जिला आफादगिरि बेरेमोदै नार्जारिया गावनो आफादगिरिनि मासि लानानै दैदेननाय हाबाफारियाव बिश्वनाथ जिलानि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि नि अनगायैबो सा 1,500 सुबुंआ बाहागो लाफायो।

मख'जाथावदि इं 2006 माइथायनि गुबुन गुबुन हाग्रायाव थाग्रा थागिबि सुबुं आइन आरो सिडियुल ट्राइबनि सायाव मावफुंनायनि महर होनायाव सोरखारा सिगां लांनाय खामानियाव गोजोन्नाय फोरमायो ।

खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि मिरु आफादगिरि मिहिनिश्वर बसुमतारीया थाबैनो बिजेपि दैदेननाय हादोरसा सोरखारा गोबां समनिफ्राइ दिन्दां जाना थानाय बर' कसारि गावखुंथाइ गौथुम सोरजिनानै जोंनि दाबिखौ सुफुंसारगोन होनना मिजिंथिदों। लोगोसे गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि अनिल बसुमतारी गोजां बोथोराव जानो गोनां आसाम एसेमब्लि जथुम्मायावनो बिटिसि नि बाहिराव थानाय बर'फोरनि मोनथाइखौ रोखा खालामनो राज्यो सोरखारनो दाबि दैखांदों।

Also Read: दरं पुलिसनि जेयाव कार लिफ्टार हान्जानि सोद्रोमाया खाजाबाय

Also Watch: BJP Yuva Morcha observes Blood Donation Camp in Tinsukia Civil Hospital

Next Story
गाहाय रादाब