Begin typing your search above and press return to search.

तामुलपुराव बर' खुगा मेथाइ आरो दामजुनि मावबादाया थुंगिबाय

तामुलपुराव बर खुगा मेथाइ आरो दामजुनि मावबादाया थुंगिबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Oct 2019 8:52 AM GMT

Tamulpur: बर' खुगा मेथाइ आरो दामजुनि मावबादाया गाहामै थुंगिबाय। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर हालामा हारिमुवारि बिथिङाव जोबोद जौगासारनाय।थागिबि हारि हारिसानि गेजेराव गोजोन आबहावानि सोरजिलांनायाव गोनांथार बिहोमा दंखायो। जेराव राज्योनि जौगाखांनायनि बिथिङाव हारिमुनि महर मुस्रिया बेरखांङो होन्ना बर' थुनलाइ आफाद तामुलपुर जिलानि लेङाइ आफादगिरि हरेन्द्र बर'आ तामुलपुर जिला बर' हारिमु आफादनि नब्लांङाव खुंफुंजानाय सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ लाखियो।

थांनाय समबार खालि 15 सान मावबादा हाबाफारियाव बर' दोरोङारि खुगा मेथाइ आरो दामग्रा देग्रा आगजुनि मावबादाया लोब्बा लाखिनानै मोनसे जथुमबो खुंफुंनाय जायो। जेराव तामुलपुर जिला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि रामेश्वर ब्रह्म बाहागो लाहैयो। तामुलपुर हारिमु मिरुआ नबजागरन अभिजान ससाइटि नि हेफाजाबाव गिबि मन्थ्रि टटेल रुरेल डेभेलपमेन्ट योजनाखौ 16 सेप्टेमबर खालि जागाय जेन्नाय जादोंमोन।

रायदावनो गोनांदि बाक्सा जिलानि तामुलपुर हारिमुवारि मिरुनि हारिमु जौगाखां मावख'गोरा जुगन्त बायन बिथाङा राज्योनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि नाजानायाव हादोरसानि दाब दाब जायगायाव थानाय हारि हारिसानि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनाय आरो समनि फाखनाव गोमालांनो हमनाय हारिनि खुगा मेथाइ आरो महर मुस्रिखौ दोनथुमनाय थांखियै बे हाबाफारिखौ बान्जायनाय जादों होनना फोरमायो। जेराव 15 साननि मावबादायाव सा 50 फरायसा बादायगिरिया बाहागो लाफैयो।

Also Watch: Cleanliness Drive by Biswanath Police under the banner "Swachhata Hi Seva"

Next Story
गाहाय रादाब