Category - Uncategorized

Uncategorized

उदखारि खुंथायनि हेंथायै मोनफ्रोम नोगोरानो जुजिनो समायखिरा लानांगौ: सनुवाल

मंगलदैः उदखारि खुंथायनि हेंथायै मोनफ्रोम नोगोरानो जुजिनो समायखिरा लानांगौ सनुवाल बिथाङा ‘मेन इन खाखि’ (Men-in Khaki ) अदेबानि जायफोर फाइखिफोरा...

Uncategorized

बि एस इउआ जिला खुंथाइखौ फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनि हेंथायै आरजलाइ

कक्राझार जिल्ला बर’लेण्ड फरायसा आफादनि बानजायनायाव सोलिफु दाननि समबार खालि लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सिख्लानि जिउनि फारसे नोजोर लाखिना खम बैसोयावनो जोबस्रां...

Uncategorized

सामागुरिआव जखम जानानै गोग्लानानै थानाय मैदेरा जोबथा हां बोबाय

सामागुरि,डिसेम्बर 4: गेजेर आसामाव थानाय नगांव जिल्लानि रंगाघर साह बागानाव थांनाय नै दान सिगांनिफ्रायनो आयथिंआव जखम जानानै गोग्लैनानै थानाय हाग्रानि मैदेरा...

Uncategorized

हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गथ’सा सान फालिदों

गुवाहाटी,नवेमेबर 15: हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय बादि, आसाम हादोरसानि गुबुन जायगाफोरावबो गेदेमा जवाहरलाल नेहरुनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 14...