आइ एस एल नि खेलायाव नर्थ इष्ट इउनाइटेदा गवा एफ सि हान्जाजों ड्र गेलेबाय

आइ एस एल नि खेलायाव नर्थ इष्ट इउनाइटेदा गवा एफ सि हान्जाजों ड्र गेलेबाय

Guwahati : इन्डियान सुपार लिग (आइ एस एल ) नि दथि खोन्दोआव सुक्रबार खालि जालांनाय गुवाहाटी नोगोरमायाव नर्थ इष्ट इउनाइटेद एफ सि आरो एफ सि गवा नि गेजेराव गरनै ग'ल सोहरनानै समान समान थामहिनबा ड्र जाना खेलाया थुंगियै।

गुवाहाटी नोगोरमानि इन्डिरा गान्धी एथलितिकस ष्टेडियामाव नख'रारि जोलुर हान्जाया गिबि समाव गेलेमुं अनसायगिरि , नायगिरिनि गोसोखौ दुंहोनो हादोंमोनब्लाबो थुंगिहां समाव गरनै गरनै ग'ल सोग्रोनानै ड्र जानायाव गोजोननो गोनां जायो।

रायखांनो गोनां दि नर्थ इष्ट इउनाइटेद एफ सि नि जानानै खेलानि गासै 90 मिनिटनि 54 मिनिट समनि गेजेराव आसाम' गियानआ गरसे ग'ल सोग्रोसिनो आरो 74 मिनिट समाव गुबुन गरसे ग'ल सोग्रोनो हायो रिडिम टिलांआ। बेराफारसे थिं जाय गवा एफ सि नि 31 मिनिट समनि गेजेराव हुग बौमचे आरो (90+6) मिनिट समनि गेजेराव मनभिर सिं मुहिथाव गुबुन गरसे ग'ल सोयो।

नेम खान्थि बेरेखा आखु बाहायनाय आरो रेफारिजों जानाय दान्थे बिदान्थेनि जाउनाव एफ सि गवानि सासे गेलेगिरि सेमिनलेन दंगेलखौ गोजा कार्ड दिन्थिनानै गेलेग्रा फोथारनिफ्राय ओंखारलांनो गोनां जायो।

रायखांनो गोनां दि जोबोद गोख्रों खेलानि गेजेरजों एफ सि गवानि गेलेगिरिया 31 मिनिटनि गेजेराव गिबि गरसे ग'ल सोग्रोनानै दावखोलांनो हादोंब्लाबो हाफ टाइमाव न'खर गेलेमु हान्जा नर्थ इष्ट इउनाइटेद एफ सि नि गेलेगिरि गोख्रों जुजिनायनि गेजेरजों 54 मिनिटनि गेजेराव फिन सुख'नो हायो आरो 74 मिनिटाव गुबुन गरसे ग'ल सोनानै दावखोलांनो हायो।

मख'जाथावदि थिखानाय 90 मिनिटनि खेलायाव न'खर गेलेमु हान्जा नर्थ इष्ट इउनाइटेद एफ सि नि गेलेगिरि गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों 2-1 ग'लआव दावखोलांनानै दंमोन नाथाय उफ्रा सम थामहिनबा इन्जिउरि टाइम 6 मिनिट समावनो सुजुग लानानै

एफ सि गवानि गेलेगिरि मनभिर सिं गरसे मुहिथाव ग'ल सोनानै समान समान जानायाव जाफुंसार जायो आरो नर्थ इष्ट इउनाइटेद एफ सि नि देरहानाय नि सिमां दावख्लायहोयो।

नर्थ इष्ट इउनाइटेद एफ सि आ सोलिफु खेलायाव मैया जालांनाय खेला हालागै गासै मोनथाम खेलायाव मोनसेयाव देरहादों आरो गुबुन मोननै खेलायाव ड्र समानथाइजों 6 पइन्ट आवग्रिनानै फारिलाइ नि ब्रैथि जायगा दखल खालामनो हादों

Related Stories

No stories found.
logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com