खोमायाव हेडफन फोनांना गेम गेलेनायाव सेकेण्डनि बुब्लियावनो थैबाय सानै

खोमायाव हेडफन फोनांना गेम गेलेनायाव सेकेण्डनि बुब्लियावनो थैबाय सानै

आथिखालनि बिगियान बिरोंदामिननि जौगानायनि मुगायाव मबाइलनि बाहायनानै थाबथाबैनो सुबुंआ गावनि थांखियाव खारफानो हादों। मबाइल बाहायनायनि सुबुंआ थाबैनो फोनांजाबनो (Communicated) हायो। जानबुं (Mobile) नि गेजेरजों गाहाम खामानि मावलांनाय जादोंब्लाबो बेनि माखासे दानख'थाइ गोहोम (Negative Effect) दं। बेनि मोनसे रोखा बिदिन्थि सोरांआव फैबाय सोनाब बंगआव। खोमायाव मबाइल हेडफन फोनांनानै रेल लामायाव डिभिउ गेम गेलेगासिनो दंमोन सानै सेंग्रा। खेलायाव एफाबांनो गोथौयै गोदोग्लाबदोंमोन दि गासैबो बावगार लांजोबदोंमोन। खोमायाव हेडफन फोनांनायनि जाहोनाव रेल आलियाव जिरायनानै गेम गेलेनायाव रेलनि गाबनाय (Horn) खौ खोनाफेराखैमोन। उनाव सेकेण्डनि बुब्लियावनो थैलांबाय सानैया।

बे गिख्रंथाव सोमोनांथाव जाब्रबथायनि जाथाया सोमजियो सोनाब बंगनि मेडिनिपुर रामनगराव। मख'जाथावदि मुलुगनि बिखानि सोरबिथिं गोदान बोसोरखौ गाजा गोमजायै बरायनायनि रंजा बाजा गोदोग्लाबनायनि समावनो बुधबारनि मोनायाव अपुर्ब दास आरो सुब्रत पात्र सानैया रेल लामायाव जिरायनानै गेलेगासिनो दंमोन। बै समावनो दिधा मोखांथिं जायनिफ्राय हाउरा थिंजाय राउना थांगासिनो दंमोन कनडारि एक्सप्रेस रेलगारिया।

रायखांनो गोनां दि रेल गारिनि सालायगिरिया सेंग्रा सानैखौ नुहरनानै थाबथानो नाजादोंब्लाबो दबथायनो हायैआव जाब्रबथायनि जाथायाव भुगियो।

Related Stories

No stories found.
logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com