Begin typing your search above and press return to search.

कटन मुलुग सोलोंसालिनि दरखं मोखाङाव आसामनि फरायसा समाजा जिरायबाय सि ए ए बेरेखा हाबाफारियाव

कटन मुलुग सोलोंसालिनि दरखं मोखाङाव आसामनि फरायसा समाजा जिरायबाय सि ए ए बेरेखा हाबाफारियाव

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Jan 2020 7:25 AM GMT

Guwahati : मुलुगनि सोरबिथिं गोदान बोसोरखौ गाजा गोमजायै फालिनायनि आबहावा नाथाय बै समावनो आसामनि फरायसा समाजा ओंखारफैबाय खुद्रिसारनायनि थांखि लानायखौ नुजाबाय। गोदान बोसोरनि गिबि सानाव गावनि राव हारिमु समाजखौ बासायनायनि सदबांसा लानानै राज्योनि गुबुन गंसे गोजौ सोलोंथाइ फसंथान कटन मुलुग सोलोंसालिनि दरखं मोखाङाव जिरायबाय। नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन बेरेखा खालामनायनि थांखियै जिरायनायनि फरायसाफोरनि दाबिया सि ए ए खौ होख्रांजोब नांगौ आरो पुलिसनि आखायाव खाजानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो उदां खालामनो नांगौ।

नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन बेरेखा खालामनायनि थांखियै जिरायनाय सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनाय फरायसा थान्दै फोर (Students Representative) नि गेजेराव दं गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालि (Gauhati University), कटन मुलुग सोलोंसालि (Cotton University) , डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालि (Dibrugarh University) आरो तेजपुर मुलुग सोलोंसालि (Tezpur University)।

बै हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव कटन मुलुग सोलोंसालिनि फरायसा आफाद (CU Students Union) नि गाहाइ नेहाथारि (General Secretary) बुङो दि सोरखारा गोदान बोसोरनि रंजानाय आबहावा एबा बारा सोमावसारगिरिफोरखौ गुरै आखुनि महर होगोन। नाथाय बेबादि नङा फरायसा समाजा माब्लाबाबो संबिजिद बेरेखा, अस'मिया सुबुं समाज बेरेखा आइनखौ लानानै उन्दुनानै थाया। आसामनि सोमावसारनायनि बारखौ आरोबाव जोंनि फरायसा समाजा थुलुंगाखां होनाय जागोन। लोगोसे सोरखारा फोसावनाय बिथांखि आरो जौगाखां अनसाइ खामानि मावलांनायखौ जेब्लाबो राज्यो-राजाया हास्थायो। जोंनि फरायसा आफादनि जानानै राज्यो-राजानिसिम मोनसे खावलायनाय दि सोरखारा सुबुं समाजनि थाखाय गाहाम खामानि मावलांनायनि खाबु लानांगौ आरो सुबुं बेरेखा खामानिफोरखौ हेंथा खालामहैथों होन्ना बुंथियो। लोगोसे राज्योनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो इयुन आथालनि थान्दै फोरखौ थाजिम आरो गोख्रों सोमावसारनायाव ओंखारफैनो खावलायदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि गुबुन गुबुन गावखुंथाइ गौथुम सोरजिनाय थिरांथानि सायाव बुङो बेयो सोरखारनि मावनां बिबान नाथाय बेखौ साननो नाङा नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइनखौ आजावनानै लागोन।

बेराफारसे थिं जाय गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि फरायसा आफादनि गाहाइ नेहाथारि मुन तालुकदारा गावनि बिबुंथियाव बुंथियो दि जोंनि सोमावसारनायनि गोलाव समसिमा( Long Period) नि थाखाय सोलिगोन। मिरु आरो हादोरसा सोरखारा दान्थे बिदान्थे गोनां नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन (Citizenship Amendment Act) खौ आयेन बेरेखायै जाबसिन्ना होनायखौ बावगाराखै।

Also Read : जों थागिबि अस’मिया सुबुं समाजखौ संबिजिदारि रैखाथि होगोन : सर्बानन्द सन’वाल

Also Watch: Minister Pijush Hazarika rebuts claims of paid crowd at BJP peace rally in Jagi Road

Next Story
गाहाय रादाब