Begin typing your search above and press return to search.

लक्षिमपुरनि गा 26 थि मिरुवारि गथ', लाइमोन जथुम्माया गोजोनै थुंगिबाय

लक्षिमपुरनि गा 26 थि मिरुवारि गथ, लाइमोन जथुम्माया गोजोनै थुंगिबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Nov 2019 12:03 PM GMT

Lakhimpur : सुबुं माहारिनि गेजेराव अननाय, मोजां मोननाय, सिबिनाय आरो सुबुंथि सोरां गोसारनानै असमिया सुबुं माहारिनि खौसेथिनि गोजोन थासारि सोमजिनायाव गोनांथार बिहोमा होलांदोंमोन। मख'जाथावदि सानथामनि गोलाव रंगिना संगिना हाबाफारि लानानै 200 गुदि आफाद आरो गुबुन नि मददाव खरसा आसामनि लक्षिमपुर जिलानि सिङाव थानाय बिहपुरिया नारारनपुर जिला आफादनि सामलायनायाव नारायनपुरनि स्रिमन्त माधबदेब समन्नय क्षेत्र आव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो।

हादोरसानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगानि गेदेमा स्रिमन्त माधबदेबनि धोरोम सिबियारि राज्यो राजाया गोथार हाबाफारियाव ज' जानानै गेदेमा सुबुं स्रि स्रि माधबदेबनि गोथारै सिबियो। जोनोमथिलि नारायनपुराव दोहोरोमारि सिबिनाय जों मान बावग्रोयो। जोबथा साननि हाबाफारिनि बादियै नाम प्रसंग नि उनाव मोनसे सावरायनाय जथुम्मा खुंफुंनाय जायो। बिहपुरिया नारारनपुर जिला आफादनि बिबानारि आरो मेथाइ खनगिरिया बरगीत मेथाइ रोजाबनानै हाबाफारिनि गेवलां मेल जागायजेनो। पदाधिकार कमलाकान्त गगैया मासि सामलायनाय हाबाफारियाव गाहाइ नेहाथारि बाबुल बरा बिथाङा बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ गाहाइ आलासि महरै नुजाथिना गा 26 थि केन्द्रिय सिशु आफाद गोसो गोर्बोजों मान बावग्रोहरो, जेराव मन्थ्रि नब' कुमार दले, तेजपुर संसदारि बियाबनिफ्राय भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि नि सांसद पल्लब लचन दास, संधनि गाहाइ बोसोनगिरि भबेन्द्रनाथ डेका बिथाङा माननि आलासि महरै बाहागो लायो। जर'खा बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैयो थुनलायारि आफादनि नेहाथारि मृनाल कुमार बरा बिथाङा। बे गाब गोनां सानथामनि हाबाफारियावनो लाइमोन बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो बिजिरसंनाय फरायसा स्याम ज्योति सइकीया बिथाङा।

एजेण्डानि गिबि सानाव गिबि गिबियै फुंआव आरज गाबहरो। उनाव फारियै साखोन सिखोन खालामनाय, बिफां फुलि गायनाय आरो नाम प्रसंग हाबाफारि लानाय जायो। गाहाइ हाबनायनि दरखं गहपुरनि एम एल ए बेखेवना होयो। फाहामथाइ बादाखौ बिहपुरियानि एम एल ए देबानन्द हाजरिकाया बेखेवहोयो।

माधबदेब मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर ड° दिबाकर चन्द्र डेका बिथाङा संधनि दिहुनजानाय बिसम्बि नयनज्योति बेखेवना होयो। बे सिम्पजियाम हाबाफारिखौ संधनि गाहाइ नेहाथारि बाबुल बरा बिथाङा बेखेवनाय बुब्लियाव अभयापुरि फरायसालिमाना बिबुंगोरा ड° जगत चन्द्र कलिता, पुब दिक्रं कलेजनि बिबुंगोरा पुरनजय सन'वाल मोना फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैयो।

लक्षिमपुर जिलानि नारायनपुरनि स्रिमन्त माधबदेब समन्नय क्षेत्रआव माननि आलासि महरै मन्थ्रि पियुज हाजरिका आरो बदद्रबा बियाबनि एम एल ए आंगुरलता डेका बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि बिबुंगोरा अनुराधा शर्मा बिथाङा महियक्षी आरो सोलोंथाइगिरि सिशु मन्जुरि बेखेवना होयो।

Also Read :माजुलिनि र’-र’ बेसेनगोसा जाहाजआ दा ओरैनो गोग्लैसोना दं

Also Watch: Nagaon villagers lured by two in the name of Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana

Next Story
गाहाय रादाब