Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटीनि स्रिमन्त संकरदेब कलाक्षेत्र हादोर गेजेरारि नब्लांयाव थामथि जिफ सावथुन फोर्बोआ गोजोनै थुंगिबाय

गुवाहाटीनि स्रिमन्त संकरदेब कलाक्षेत्र हादोर गेजेरारि नब्लांयाव थामथि जिफ सावथुन फोर्बोआ गोजोनै थुंगिबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Nov 2019 11:29 AM GMT

Guwahati : गुबुन गुबुन बोसोरफ्रोमबोनि बादि देग्लायबो थांनाय 31 अक्ट'बरनिफ्राय 6 नबेम्बरसिम ड° भुपेन हाजरिका ओन्सोलारि सोरखारि सावथुन आरो टेलिभिसन फसंथाननि हेफाजाबाव खुंफुं जाबोनाय गुवाहाटी नोगोरमानि पान्जाबारियाव थानाय स्रिमन्त संकरदेब कलाक्षेत्र हादोर गेजेरारि नब्लां ( Srimanta Sankardev International Auditorium) आरो ज्योति सित्रबनाव थामथि गुवाहाटी हादोर गेजेरारि सावथुन फोरबो (3rd Guwahati International Film Festival ) 2019 आ बुधबार खालि गोजोनै गोजोन थुंगिबाय।

सावथुन दिन्थिफुं फोरबोनि जोबथा सानाव जुरि रिपर्त आरो बायदि थाखोआव बान्था रान्नायनि फोसावनाय जायो। मख'जाथावदि आर्जेन्टिना सावथुन इल दिसिरत' ( To the Desert) दिन्थिफुंनानै थामथि गुवाहाटी हादोर गेजेरारि सावथुन फोरबो (3rd Guwahati International Film Festival ) 2019 आ बुधबाराव गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय बाहागो लानाय सावथुन महरगिरि, बिथोनगिरि आरो फावखुंगुर फावखुंग्रिनि नुजाथिनायाव गोजोनै गोजोन थुंगियो।

गजेन्द्र आहिरेनि रनसायनाय माराठी सावथुन Dear Dolly आ साबसिन भारतारि फिसार सावथुन बान्था आवग्रिनो हायो। जेराव बांगालि सावथुन आबयाक्ट (The Unsaid) सावथुननि थाखाय अन्जन दत्त बिथाङा साबसिन सावथुन महरगिरिनि बान्था (Best Director Award) दखल खालामो। थिग बिदिनो जर'खा जुरि बान्था सुमित्रा भाबे बिथांनि माराठी सावथुन सियिं (Dithee) आर्क डाइरेक्सन नि थाखाय मान आवथेनो हाग्रोयो।

आसामनि राफोद जाखांफु आयजो सावथुन महरगिरि , बिथोनगिरि र'जनि बसुमतारी बिथांनि बर' सावथुन जोलै (The Seed) नि जुरि नैथि जुनिया बान्था आवग्रिनो हायो। रायखांनो गोनां दि बे सावथुनाव गाहायै उदखाराव लाइमोन इयुन आथाला माबादि थांखि गुरैनो आजावो बेखौ मोगथां महर होनाय जादोंमोन। जेराव उदखारि जेंनाया माबायदियै सेरखाय बेरखाय थासारिजों भुगिनांनो गोनां जायो बेखौनो बेरखांहोनाय जादोंमोन।

बेरा फारसेथिं जाय माम (Ma'aam) सावथुननि थाखाय फिलिप सांमा फाव खालामनायाव गिबि जर'खा जुरि बान्था (First Jury Special Mention Certificate Award) आवग्रिनो हायो। दिबुट गुसुं समनि सावथुन थाखोयाव मोननै सावथुन फारियै दिस इस लाइफ आरो सुन पापरि आरो दिबुट गुसुं समनि सावथुन आहारर दुपरिया नि थाखाय बान्था आजावनो हानायाव जाफुंसार जायो।

रायखांनो गोनां दि माननि आलासि महरै बाहागो लायो महन आगासे बिथाङा। लोगोसे बयजोंबो मिथिजानाय सिनेमाटग्राफार ए के बिर, नसुङारि हादोर बांलादेश नि सावथुन बानायगिरि (Film Maker) आबुं सैइद आरो आसामनि सानतना बरदलै आरो सार्बियानि नेनाद दुकिस बिथां मोना बाहागो लाफैयो। लोगोसे बिसोरनि अनगायै आर्जेन्टिनानि एम्बासादर डेनियेल सिबुरु आरो गुवाहाटीयाव थानाय बांलादेशनि लेङाइ गोजौ थाखोनि कमिसोनार (Assistant High Commissioner) ड° साह महम्मद तानभीर मनसुर बिथांआबो हांख्राइनाय आलासि महरै नुजाफैयो।

Also Read : आसामनि दैबानाः दानफोर बारलांनाय, अलखदनि दासिमहालागै खहा सुफुं जानो दं

Also Watch: Pramila Rani Brahma has no other option left except joining the Gana Suraksha Party: MP Naba Sarania

Next Story
गाहाय रादाब