Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटी कमिटि ए जि पि आ गोजौ दैदेनगिरिखौ बिबान एंगारनायनि दाबि दैखांदों

गुवाहाटी कमिटि ए जि पि आ गोजौ दैदेनगिरिखौ बिबान एंगारनायनि दाबि दैखांदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Dec 2019 11:28 AM GMT

Guwahati : असम गण परिषद दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि मोना आसामाव गुलुं गुजुं थासारि सोमजिहोनाय थासारिनि बेलायाव सिरि थानायखौ रागा जोंखांना दोलोनि मावथि (Party Worker's) फोरखौ सोंखारिदों। मख'जाथावदि दोलोनि आफादगिरि (AGP President) अतुल बरा, लेङाइ आफादगिरि (Vice-president) केशब महन्त आरो (Top Leader) फनि भुषन चौधुरिखौ लानानै गुबुन हारिया दैदेनगिरि मोना दलद थिरांथा लानाय एबा जेबो आइननि हेंथायै बिबुंथि लाखियैया जोबोद दुखु नांथाव आरो लाजिनांथाव होन्ना गुवाहाटी नोगोरमा आफादनि (Guwahati City Unit) असम गण परिषद दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा बुंथियो।

नोगोरारि सोदांनाय आइनखौ राज्यो-राजा (GENERAL PUBLIC) नि गाहाम साननानै आसामनिफ्राय बोखारनायनि हाबाफारि लानानै मैया अदेबानि रबिबार खालि गुवाहाटी नोगोरमानि आमबारियाव थानाय असम गण परिषद दोलोनि गाहाइ मावखुलि लांगोनायाव जिरायनाय खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनाय जायो। गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि मोना आसामनि राज्यो-राजाखौ थगायदों, बिसोरखौ थाबथाबैनो बोख्लायनायनो नांगौ आरो दोलोखौ गोख्रों खालामनो नांगौ होन्ना बुंथियो।

गुवाहाटी नोगोरमा आफादनि असम गण परिषद दोलोनि आफादगिरि जितेन डेका बिथाङा बुङो जों साफ्रोमबो राज्यो-राजाखौ अहिंसा लामाजों सुबुंदारारि सोमावसारनाय हाबाफारि (Non-Violence Democratic Movement) बाहागो लाफैनो खावलायदों। गासैखौबो गोजोन थासारि (Peace Situation) सोमजिनाय बिहोमा होलांनायाव मदद होनो खावलायो।

जोंनि दोलोआ सिगांनिफ्राइनो नोगोरारि सोदांनाय बिलनि सायाव बेरेखा थिरांथा लादों। दोलोनि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि मोना नोगोरारि सोदांनाय आइन (Citizenship Amendment Act) खौ सिं सिं मदद खालामदोंब्लाबो जों गाहाइ थाखोनि दैदेनगिरि मावथि (Party Worker's) मोना माब्लाबाबो मदद खालामा, मानिनानै लानो हाया होन्ना हुमखि होयो।

मख'जाथावदि दासिमाव असम गण परिषद दोलोनि आफादगिरि अतुल बरा बिथाङा आसाम गोरोबथा (Assam Accord) नि बिथायाव दाफुंजानाय ए जि पि नि थाखाय लानाय थिरांथाया जोबोर दुखुनांथाव‌। आसाम सोमावसारनाय, आसाम गोरोबथा आरो असम गण परिषद दोलोआ बे मोन्थामा खाथि खाथिजों सोमोन्दो दंखायो। दोलोनि गुबुन सासे गागि दैदेनगिरि आरो सांसद (MP) बिरेन बैश्य बिथाङाबो नोगोरारि सोदांनाय आइन खौ मदद खालामनानै भट होबाय। दोलोनि गाहाम सान्नानै गोजौ मासियाव जिरायनायनिफ्राय बिबानखौ एंगारनो नांगौ दाबि दैखाङो।

Also Read :मुंख्लं इश्वर नायकनि नख’राव 20 लाख रां अन्सुंथाइनि दाबि दैखादों आदिबासि फरायसा आफादा

Also Watch : RTI activist Dulal Bora arrested for allegedly blackmailing Motor Vehicle Inspector in Guwahati

Next Story
गाहाय रादाब