Begin typing your search above and press return to search.

मिरु न'खर मन्थ्रि अमित चाहजों ए जे पि दोलोआ केब नि सोमोन्दै सावरायगोन

मिरु नखर मन्थ्रि अमित चाहजों ए जे पि दोलोआ केब नि सोमोन्दै सावरायगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Nov 2019 6:08 AM GMT

Guwahati : हादोरनि खुंथाइ गोहोयाव जिरायनाय बि जे पि सोरखारा संसदनि गोजां बोथोराव खुंफुं जानो गोनां जथुम्मायाव केब बिलखौ संसदाव लाबोनाय जानायनि खोथाखौ लानानै सोरबिथिं नि आबहावाया गुलुं गुजुं थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायखांनो गोनां दि दासिमाव बे नोगोरारि सोदांनाय बिल अदेबानि केब बिलखौ हेंथा खालामनानै सा-सानजा हादोरसानि गुबुन गुबुन दोलो, फरायसा आफाद, गौथुम खौ गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनाय जादों।

बे दुंहाव थासारिखौ नोजोर लाखिनानै आसामनि गुबुन मोनसे गाहाइ राजखान्थि दोलो असम गन परिषद खौ जर'खा बिफाव लानायाव साखा-फारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे थांखियै भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि नि दैदेननाय आसाम सोरखारनि लोगो हान्जा असम गन परिषद दोलोआ गाहाइ मन्थ्रि (Prime Minister) नरेन्द्र मडि दैदेननाय सोरखारनि केबिनेटनि गागि सोद्रोमा (Cabinet Member) अदेबानि हादोरनि न'खर बिफाननि मन्थ्रि (Union Home Minister) अमित चाह बिथांजों असम गन परिषद दोलोनि थान्दै हान्जा (Party Delegations) या नोगोरारि सोदांनाय बिल नि सायाव मोनसे गोनांथार सावराय जथुमाव जिरायगोन होन्ना मिथिनो मोननाय जादों।

मोनथिनो मोननाय खौरांनि बादिब्ला भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि नि दैदेननाय मिरु सोरखारा सोलिबोबाय थानाय गोजां बोथोरनि जथुम्मा (Winter Session) याव गोदान महर नि नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ संसदाव लाबोगोन।

मख'जाथावदि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय हादोरसा सोरखारनि केबिनेटनि गागि सोद्रोमा आरो ए जि पि नि आफादगिरि अतुल बरा बिथाङा दि सेन्टिनेल खौरांलाइजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव बुङो दि असम गण परिषद दोलोआ नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ पास जानायाव हेंथा होगोन। बरा बिथांआ दैदेननाय दोलोआ केब बिलखौ जोनोम जानाय निफ्राय हेंथा होफैगोन इयुनावबो पास जानायाव बेरेखा खालामगोन होन्ना फोरमायहरो।

रायखांनो गोनां दि थांनाय समफोराव हादोरनि न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह बिथांजों सावरायलायनायाव केब बिलखौ दुलाराय हादोरावनो गायसननाय जागोन होन्ना बुङो। जों थांनाय ल'क सभा बिसायख'थियाव बि जे पि दोलोजों जयैनो गेलेहैदोंमोन। बिसोरो ए जि पि दोलोखौ फोरमायो दि केब बिल लाबोयोब्ला सावरायनाय जागोन। दानिया न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह बिथाङा केब बिलखौ संसदाव पास जानायाव मा थिरांथा लायो बेसो नोजोर होथावना जागोन।

Also Read : धेमाजि – धकुवाखाना राजालामाखौ मोननै महर होनाय जागोन होन्ना मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय

Also Watch: Wild Jumbo injured two Women in Digboi

Next Story
गाहाय रादाब