Begin typing your search above and press return to search.

बि जे पि खौ होबथानायनि थांखियै ए आइ सि सि नि थान्दै हान्जाया थासारि नायसंगोन

बि जे पि खौ होबथानायनि थांखियै ए आइ सि सि नि थान्दै हान्जाया थासारि नायसंगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Nov 2019 10:37 AM GMT

Guwahati : दुलाराय भारत कंग्रेस कमिटि सुंद'यै ए आइ सि सि या सा-सानजा हादोरसाफोराव सोलिबोबाय थानाय दुंहाव एबा गुलुं गुजुं थासारिनि फार्से जर'खा गोनांथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि थांखियै सा-सानजा हादोरसाफोरनि सिक्किम नागारना दोलोनि गोजौ थाखोनि गागि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरखौ दासिमाव सोलिबोनाय हालोदफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय दैथायहरनाय जादों। गाहायै हादोरनि गाज्रि रांखान्थियारि हालोद, नोगोरारि सोदांनाय बिल आरो गुबुन गुबुन राज्योआरि खोन्दोनि फसंथानफोरखौ गावारि खोन्दोआव गथायनाय बायदि बिथिंनि सायाव फरायसंनो थाखाय साखा-फारा जानायखौ नुनो मोनदों।

दुलाराय भारत कंग्रेस कमिटि (AICC) नि गाहाइ नेहाथारि मुकुल बालकृष्ण वासनिकनि दैदेननायाव सा 6 गोजौ थाखोनि गागि दैदेनगिरि थान्दै हान्जा मोनसेया बुधबाराव मोनसे गोजौ थाखोनि जथुम बाहागो लायो। जेराव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि (All Assam Pradesh Congress Committee) नि गागि गोजौ थाखोनि राजखान्थियारि दैदेनगिरि (Top Senior Leaders) फोरजों आसामाव दुंहाव एबा गुलुं गुजुं थासारि सोमजिनाय खौ लानानै आबुङै सावरायो होन्ना मिथिनो मोननाय जादों।मिरु सोरखारनि खुंथाइ गोहोआव जिरायनाय भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि दोलोखौ सोलिफु दाननि 18 निफ्राय जानो गोनां गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव गोनांथार आयदानि सायाव हादोरनि गाहाइ बेरेखा राजखान्थि गोहो कंग्रेस दोलोआ दाबि दैखांगोन। बे थांखियै दासिमाव कंग्रेस दोलोआ दासिम हालागै स्रोद सोलो रनसायबावदों। गोजां बोथोरनि जथुम्मायावनो आसाम आरो गुबुन गुबुन सा-सानजा राज्योफोराव दुंहाव एबा गुलुं गुजुं थासारि सोमजिहोनाय नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) संसदाव आजावनायनि सम्भावना दं।

गुवाहाटीनि आसाम प्रदेश कंग्रेस नि गाहाइ मावख' राजीब भबनाव बुधबाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय भारत कंग्रेस कमिटि (AICC) नि गागि दैदेनगिरि आरो बारग' मिरु मन्थ्रि जयराम रमेश बिथाङा बुङो दि जुदि नोगोरारि सोदांनाय बिल संसदाव आजावनायनि फार्से सोरखारा सिगांलांङो अब्ला सा-सानजा राज्योफोराव गाज्रि हालुरारि आबहावानि गोहोम खोख्लैगोन। नोगोरारि सोदांनाय बिल संसदाव पास जायोब्ला सा-सानजा हादोरसानि हालुरारि सुबुं थाथाइ सावगारिया सोलाय सोल' जागोन आरो थागिबि हारि हारिसानि सिनायथि , थामोन्थाया फोजोबस्रांलु महर लागोन। बि जे पि आ बे आयेन संसदाव दिखांनायनि थाखाय नाजागोन जिहेथु बिसोरनि सांसद अन्जिमाया बारा। बिथांआ बुंबावो दि केब बिलआ एन्टि सेकुलार आरो संबिजिदनि दफा 14 आरो 21 खौ खहा खालामगोन।

दुलाराय भारत कंग्रेस कमिटि (AICC) थान्दै हान्जानि गुबुन सासे गागि दैदेनगिरि जयराम रमेश बिथाङा बृहस्पतिबाराव बराक सेरफांआव नायदिंहैगोन आरो दोलोनि दैदेनगिरि मावथि फोरजों केब सावराय जथुमाव जिरायगोन होन्ना मिथिनो मोननाय जादों।

Also Read : बि टि सि नि खारिथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफाना 16 नबेम्बरआव हादोरनां प्रेस सान फालिगोन

Also Watch: Team ‘Ratnakar’ Celebrates its First Successful Week at Nakshatra Cinema Hall in Lakhimpur

Next Story
गाहाय रादाब