Begin typing your search above and press return to search.

बि टि सि नि खारिथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफाना 16 नबेम्बरआव हादोरनां प्रेस सान फालिगोन

बि टि सि नि खारिथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफाना 16 नबेम्बरआव हादोरनां प्रेस सान फालिगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Nov 2019 10:24 AM GMT

Kokrajhar : बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि खौरांगिरि आफाद (BTC Journalists Association)आरो चिरां जिला प्रेस क्लाब (Press Club) आ बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुम नि सुबुं फोनांजाब बिफान (Bodoland Territorial Council of PR Department) नि रांङारि मददाव फैगो 16 नबेम्बरआव रंगिना संगिना हाबाफारिजों चिरां जिलानि गाहाइ मावख' थिलि काजलगावआव थानाय बर'लेण्ड आलासि जिरायसालि लांगोना (Bodoland Guest House Premises) आव हादोरनां प्रेस सान फालिनाय जागोन।

रायखांनो गोनां दि फैगो 16 नबेम्बरआव फालि जानो गाबगोनां साननि गिबि हाबाफारि महरै चिरांनि हाग्रा खोन्दोयारि रैखाथि मावख'गोरा (DFO) बि एन पाटिरि बिथाङा फुंङावनो फिरफिला बिरहोगोन आरो बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ जागायजेन जेनसिगोन। लोगोसे चिरां जिलानि देहा सावस्रि बिफाननि जर'खा बिथोनगिरि (Joint Director, Health Service,Chirang) ड° दिगेन्द्र रामसियारि बिथाङा मेडिकेल बादा (Medical Camp) बेखेवना होगोन। बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि खौरांगिरि आफाद (BTC Journalists Association) नि जथुम्मायाव बि टि सि नि खारिथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफान (I&PR) नि अनसुमा महिलारि बिथाङा जागायजेन बिबुंथि लाखिगोन होन्ना मिथिनो मोननाय जादों।

थिग बिदिनो बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि लेङाइ गाहाइ मावफुं सोद्रोमा (Deputy Chief Executive Member) आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा गाहाइ आलासि महरै नुजाथिफैगोन। जेराव रायदाव आफाद (Reception Committee) नि आफादगिरि (President) गगन चन्द्र नार्जारि बराय बिबुंथि लाखिगोन। मख'जाथावदि बि टि सि नि मावफुं सोद्रोमा मृत्युजय नार्जारि बिथांआ खौरांगिरि आफादनि बिसम्बि (Souvenir) बेखेवगोन। बेनि उनाव फारि फारियै चिरां जिलानि गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि रादाबगिरि (Journalists) फोरखौ चिरांनि जिला बेंगिरि (Deputy Commissioner) गौतम तालुकदार बिथाङा मान बावगोन होन्ना फोरमायदों बान्जाय आफादनि दैदेनगिरि मोना।

रायखांनो गोनां दि सानफ्रोमबो गावनि जिउखौ बावसोमनानै सान हर, खोमसि दोमसि, अखा सान्दुं नेवसिनानैबो गावनि खामानियाव नांथाबना जेब्लाबो राज्यो-राजाखौ खौरां दैथायहरनाय खौरां गिरिनि जिउनि सायाव खुंफुंनो गोनां सावराय जथुम हाबाफारिखौ आसामनि दावबाय बिफाननि मन्थ्रि ( State Tourism Minister) चन्दन ब्रह्म बिथांआ बेखेव जेनसिगोन। लोगोसे हाबाफारियाव पुदुसेरिनि मिरु मुलुग सोलोंसालिनि रादाब बुथुम आरो सुबुं नांजाब बिफान (Dept of Mass Communication and Journalism ) नि बिबुंगोरा (Prof) समरजित कसारी बिथाङा फुंखा सुबुं (Resource Person) महरै बाहागो लागोन।

Also Read : पि. एस. स्रिधरन पिल्लाइआ मिज’रामनि गोदान राज्यो बेंगिरि महरै समायखिरा लाबाय

Also Watch: AASU Secretary Lurinjyoti Gogoi slams Government of Assam

Next Story
गाहाय रादाब