Begin typing your search above and press return to search.

आसाम आबादारि मुलुगसोलोंसालिनि बान्जायनायाव साहा लक्षिमपुरआव सेरिकालसार दिन्थिफुंसालि खुंफुंदों

आसाम आबादारि मुलुगसोलोंसालिनि बान्जायनायाव साहा लक्षिमपुरआव सेरिकालसार दिन्थिफुंसालि खुंफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Oct 2019 12:02 PM GMT

Lakhimpur : खर'सा आसाम लक्षिमपुर जिल्लायाव दा बावैसो सिगां बराक सेरफांनि सिलसराव थानाय आसाम आबाद मुलुग सोलोंसालि (Assam Agriculture University) बुधबार खालि तिताबर सेरिकालसार कलेज (Sericulture College) आव गोदान दिल्लीनि आइ सि ए आर , लक्षिमपुर नि कृषि बिगियान मिरु आसाम सोरखारनि लक्षिमपुर सेरिकालसार बिफाननि लोगो बिथोनगिरि (Assistant Director of Sericulture, Lakhimpur, Assam Government) मदद हेफाजाबाव ट्राइबेल साब प्लेन हालामाव रेसम शिल्प दारिमिननि गेजेरजों जौगाखांनाय बिथिंखौ आयदा महरै लानानै साहा लक्षिमपुर सेरिकालसार दिन्थिफुंसालि (Sericulture Exhibition Show )आजावनाय जायो।

मख'जाथावदि बै रंगिना संगिना सेरिकालसार दिन्थिफुंसालि हाबाफारि (Exhibition Show Programme) खौ बासुदेब कल्यान ट्राष्ट मुंनि (Basudev Kalyan Trust) जायगायाव लक्षिमपुरनि जिल्ला बेंगिरि (Deputy Commissioner) ड° जिभन बि बिथाङा उदां बेखेवना (Formally Inauguration) होयो। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव रेसम शिल्प फोरोंथाइ लानो हानाय बादि गांसे बिजाब (Handbook) बेखेवना होयो लक्षिमपुर बिधान सभा बियाबनि असम गण परिषद नि एम एल ए उत्पल दत्त बिथाङा। सिलसरनि आसाम आबाद मुलुग सोलोंसालि (Assam Agriculture University) नि सेरिकालसार बिफान (Sericulture Department) नि बिबुंगोरा गाहाइ (Head of the Department) लहित चन्द्र दत्त बिथाङा बराय बिबुंथि लाखियो।

मख'जाथावदि आसामनि आगोमा फिसा आरो लक्षिमपुर जिल्लानि भारत सोरखारनिफ्राय पद्म स्रि बान्थाजों मान बावगिरि (Padma Shri Awardee) आरो जाखांफुनाय गोनोखोयारि (Noted Scientist) उद्धब भरालि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव मुगा (Muga) आरो एम्फौ एनला फिसिनाय आबादारि (Eri Farmers) फोरखौ नोजोर लाखिनानै थुलुंगाखांनाय बिबुंथि लाखियो।

आबाद जौगाखां मावख'गोरा (Agriculture Development Officer, ADO) प्रबिन सइकीया, हेण्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि लेङाइ सामलायगिरि प्रसान्ट बरठाकुर , हालामारि आबादारि नायबिजिरसं गौथुमनि गाहाइ गोनोखोयारि (Chief Scientist of Regional Agriculture Research Station) ड° प्रबाल सइकीया आरो कृषि बिगियान मिरु (Krishi Bigyan Kendra) , लक्षिमपुर नि गाहाइ ड° भबेश डेका बिथाङा दुंब्रुदजों बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो।

Also Read : हाजेलानि दैथाय हरजानायखौ साननैसो सम बारायनो मिरु सोरखारआ गोजौसिन बिजिरसालिनो हरबाय

Also Watch: Special Branch for Home Guards inaugurated in South Salmara-Mankachar

Next Story
गाहाय रादाब