आसाम हादोरसाया आंनि नैथि न' आं आंनि मावनांगौ खामानिखौ मावबायः हाजेला

आसाम हादोरसाया आंनि नैथि न' आं आंनि मावनांगौ खामानिखौ मावबायः हाजेला

गुवाहाटिः बावैसो आसाम हादोरसानि एन.आर.चि नि खामानिआव सामलायगिरि बिबान महरै बिबान बानलांनाय बारग' बिथां प्रटिक हाजेलाया गोजौसिन बिजिर सालिनि बिथोन बाथियै जोबथा नोगोरारि थाथि फोरमान बालाइ नि जोबथा खामानि मावनायनि उनाव मंगवलबार खालाराव माध्य प्रदेस हादोरसासिम दिपुटेस्यन लानानै थांबाय। मिरु सोरखारा बिथां हाजेलाखौ माध्य प्रदेस हादोरसायाव बोसोर थामनि थाखाय केडार दिपुटेस्यन महरै थांनायनि बिथोन होनाय बादि आरो बेजों लोगोसे आसाम सोरखाराबो बिथांखौ थोनहरनाय खामानिआव राजि जानायनि थाखाय बिथांआ माध्य प्रदेस हादोरसायाव थांनो गोनां जायो।

बबेखानि हादोरसानि नोगोरारि थाथि फोरमान बालाइ एबा एन.आर.चि, नि मावखुलि सामलायगिरिफोरा बिथांखौ हगारहरनायनि सिगां बरजहारनि हादोरमायारि बिरखं लकप्रिया गपिनाथ बरदलै आव बिदाय होनाय फारिलायनि गेजेरजों दैथाय हरनाय जायो।

आंगोयै नागारलांनांगौ जानायाव सेन्टिनेल रादाबाव बिथां प्रतिक हाजेलाआ फोरमायो " आंनि फिसाजो आरो आं आसामनि सुबुंफोरनिफ्राय गोबां मोजां मोजां बिथिंफोरखौ सोलोंनो मोनबाय। आसाम हादोरसाया आंनि नैथि आंगो न होनना आं गोरबोजों बुंदों। बेयाव आंनि नखराव नखरनि मानसिफोरजों आसमिया राव रायज्लायनो मोन्दों। आंनिख्रुइ आंनि फिसाजोआ बांसिनै असमिय रावखौ रायज्लायनो हासिनदों"।

प्रतिक हाजेला बिथांआ आरोबाव बुंबावो " आंनि आंगो ननि हादोरसाया माध्य प्रदेस। 1996 माइथायाव आसामनि सासे आइ.ए.एस.(IAS) मावखगिरि जानो मोननायनिफ्राय आंनि जिउ सामलायनाय राहाखौ थि खालामदोंमोन। आसाम-मेघालायनि केडार महरै आंखौ लाबोफिनोब्ला आं आसाम हादोरसायाव फैफिनगोन" ।

हाजेला बिथांआ आसाम हादोरसानि एन.आर.चि नि गाहाय सामलायगिरि बिबान बानगारि महरै 2013 माइथायनि 6 सेपटेम्बराव खामानियाव नांदोंमोन। 2019 माइथायनि 18 अक्टबर खालाराव गोजौसिन बिजिरसालिआ गुबुन हादोरसायाव थांनायनि बिथोन होनाय बादियै बेखौनो फोरमायो" हाजेला बिथां इसिंआरि केडारखौ नेम खान्थि बादियैसो माखासे समफोरनि थाखाय दिपुटेस्यन महरै मध्य प्रदेस हादोरसायाव थोनहरनाय जादों"

हादोरारि थाथि फोरमान बिलाइ खौ लाना बिथां हाजेलाया फोरमायो" आसामाव बे बादि गोजौ थाखोनि एन.आर.चि नि खामानि मावनायाव जाफुंगोनखौ आंहा गोसो हमदांनो हानाय दंमोन, आं आंनि मावनांगौ खामानिखौ मावफुंबाय। बेफोरखौ समजों गासैखौबो बुजिमोनगोन"।

बिथांआ बुंफादेरबावो " जायनि थाखाय एन.आर. चि आ गुबुन हादोराव रायजो जानो थांनाय सोफानायजों गोथौयै इसिंआरि सोमोन्दो दं। बेनि थाखाय बेयो सिरिबांयै जाथायखौ समान खालामनाय मोनसे खामानिमोन। जोबनायाव जोबथा एन.आर.चि.नि खामानिया मावफुंजादों आरो फारिथिफोरा बहन जादों"। होनना बिथांआ बुङो।

Related Stories

No stories found.
logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com