Begin typing your search above and press return to search.

आसाम बिधान सभानि गोजां बोथोरनि जथुम्माया 28 नबेम्बरनिफ्राय जागायगोन

आसाम बिधान सभानि गोजां बोथोरनि जथुम्माया 28 नबेम्बरनिफ्राय जागायगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  26 Oct 2019 1:06 PM GMT

Guwahati : आसाम बिधान सभा नि गोजां बोथोरनि जथुम्मा फैगो 28 नबेम्बरनिफ्राय जागाय जेनसिगोन। बेनि थाखाय दासिमाव आसामनि राज्यो बेंगिरि (Governor) अदेबानि हादोरसानि संबिजिदारि गाहाइ प्रफेसार ड° जगदिश मुखि बिथाङा सुक्रबार खालि बिधान सभा नि गोजां बोथोर नि जथुमा (Winter Session) मोनसे फोसावलाइ जाबसिनो।

आसाम बिधान सभा (Assam Legislative Assembly) नि जथुम्मायाव बेरेखा राजखान्थि (Opposition ) गोहोआ बायदि बायदि जेंनानि आयेनसालिनि आबहावाखौ दुंहावनायखौ मिजिंथिनाय जादों बेफोरनि गेजेराव हादोरारग नोगोरारि फारिलाइ (National Registration of Citizenship), रैखाथि बादा (Detention Camp), नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) ।

मख'जाथावदि बे गोजां बोथोरनि जथुम्मायावनो राज्योनि गंब्रै बिधान सभा बियाबनिफ्राय देरहालांनाय साथाम बि जे पि दोलोनि गोदानै सायख'जानाय एम एल ए आरो सासे ए आइ उ डि एफ नि एम एल ए मोना समायखिरा लानायनि सम्भावना दं।

रायखांनो गोनां दि राताबारि, सनारि, राङापारा बिधान सभा बियाबनि साथाम बि जे पि नि एम एल ए बिजय मालाकार, नबनिता सनदिकै आरो राजेन बरठाकुर आरो लोगोसे जनिया बिधान सभा बियाबनिफ्राय रफिकुल इस्लामआ देरहालांदोंमोन।

Also Read :अदालगुरिनि टंलाआव बिगियानारि दिन्थिफुंसालि खुफुंदों

Also Watch: SMSS formed Human Chain to protest against ‘Citizenship Amendment Bill’ across Assam

Next Story
गाहाय रादाब