Begin typing your search above and press return to search.

अदालगुरिनि टंलाआव बिगियानारि दिन्थिफुंसालि खुफुंदों

अदालगुरिनि टंलाआव बिगियानारि दिन्थिफुंसालि खुफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  26 Oct 2019 8:23 AM GMT

Tangla : हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगानि सिङाव थानाय थाखोमा नानै थानाय लाइमोन फरायसाफोरनि रोंगौसा गियानखौ बिगियानारि मोन्थोर जों थुलुंगाखां होनाय (Encourage and Stimulating Creativity) आरो नोजोर बोखथाबनानै दाजाबथाइ थांखिजों बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुम (Bodoland Territorial Council) नि सिङाव थानाय अदालगुरि जिलानि टंला टाउननि गुदि थाखोनि गावारि फरायसालियाव साननैनि आबुं रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बिगियान दिन्थिफुंसालि (Science Exhibition Show) हाबाफारिया गोजोनै थुंगियो।

मख'जाथावदि अरुन'दय एकादेमी नि खुंगा 15 थि गायसननाय सान (Foundation Day) नोजोर लाखिनानै खुंफुंनाय बिगियान दिन्थिफुंसालि हाबाफारियाव सोरजिलु बिथानि मडेल (Innovative Science Based Model ) सा 60 फरायसाया दिन्थिफुंङो आरो सा 410 फरायसा (Students) या आर्ट क्राफ्ट नि मडेल दिन्थिनाय जायो जेराव साखाथि फाखाथिनि सरासनस्रा राज्यो राजाया बाहागो लाफैयो।

गा 15 थि गायसननाय सान (Foundation Day) जों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंजानाय बिगियान दिन्थिफुंसालि हाबाफारिखौ जायगानि समाज सिबियारि (Local Social Activist) लिखन दास बिथाङा आबुंङै बेखेवना होयो आरो जायगानि गुन गोनां मेलेमजिबि रौंगोसा सुबुंआ बाहागो लायो।

रायखांनो गोनां दि समाज सिबियारि लिखन दास बिथाङा दिन्थिफुंसालिखौ बेखेवना बुंथियो फरायसालि सामलाय आफाद (School Management Committee) नि नाजानायाव बान्जायनाय हाबाफारिया थारैनो ओनसोल आरो समाज नि बाख्नायथाव आरो बरायथाव होन्ना बुंथियो। बेबादि आबहावाया गमामायैनो समाजखौ बिगियानारि बिथिंनि गेजेरजों दालखोलांनायाव आरो बोजबना लानायाव थुलुंगाखां होयो।

बे रंगिना संगिना हाबाफारियाव टंला ओनसोलनि गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथाननि फोरोंगिरि, फरायसाफोरा दुंब्रुदजों बाहागो लाफैयो। बे हाबाफारियावनो हाइद्रलिक रड क्लिनिं, थार्मप्लासटिक इन्टु ब्रिक्स, प्रदुउसिं मेसिन नि बिगियानारि मडेल दिन्थिहैनायजों गोसो दुंहोयो हाबगिरि सुबुंफोरखौ ।

Also Read : कक्राझार जिल्लायाव निसा बेसाद नागारनाय नि सायाव सांग्रांथि फोसावदों

Also Watch: Special Branch for Home Guards inaugurated in South Salmara-Mankachar

Next Story
गाहाय रादाब