Begin typing your search above and press return to search.

मबाइल इन्टारनेटनि सिबिथाया आसामाव फिन दानस'जानो हागौ , बाहायगिरिनि थाखाय गाज्रि खौरां

मबाइल इन्टारनेटनि सिबिथाया आसामाव फिन दानसजानो हागौ , बाहायगिरिनि थाखाय गाज्रि खौरां

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Dec 2019 12:01 PM GMT

Guwahati : नोगोरारि सोदांनाय आइन बेरेखा सोमावसारनायनि जाथाया सानसेनिफ्राय गुबुन सानसेयाव फारि फारियै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन महर लानाय थासारि एबा दुंहाव आबहावाखौ नोजोर लाखिनानै आसामाव मबाइल इन्टारनेट सिबिथाय (Mobile Internet Services) खौ दानस'नाय थिरांथा लानाय जादोंमोन। दिनै अदेबानि सुक्रबार खालि फुंआव मोनफिनदोंमोन बाहायगिरि (Netizens)। नाथाय फिन आरोबाव दानस'नो हागौ। बै खौरांआ गोसार जानाय लोगो लोगोनो मबाइल इन्टारनेट बाहायग्रा राज्यो-राजानि गेजेराव गोनो गोथो थासारिजों भुगियो। थांनाय 11 डिसेम्बरनिफ्राय 17 डिसेम्बरसिम थासारिखौ नोजोर लाखिनानै दिन्दां जानानै थादोंमोन इन्टारनेट सिबिथाय राहाया।

मोनथिनाय खौरांनि बादिब्ला आसाम सोरखारा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बृहस्पतिबार साननि गेजेरावनो इन्टारनेट सिबिथायखौ फिन जागायजेन्नो बिथोन हरनाय जादोंमोन।

मख'जाथावदि सुक्रबार खालि फुंबिलिनि समावनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बादियै मबाइल इन्टारनेट सिबिथायखौ जागायफिन्नाय जायो।

Also Read :गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आसाम सोरखारा हरनाय इन्टारनेट सिबिथायनि रिभिउ पिटिसनखौ बोखारबाय

Also Watch: RD Junior College Students Stage Massive Protest against CAB

Next Story
गाहाय रादाब