Begin typing your search above and press return to search.

बि टि सि नि आबाद बिफाना गोदानै सा 26 सुबुंफोरखौ थिसनलाइ रानदों

बि टि सि नि आबाद बिफाना गोदानै सा 26 सुबुंफोरखौ थिसनलाइ रानदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Oct 2019 12:36 PM GMT

बर'लेण्ड हायुंङारि गौथुम सुंद'यै बि टि सि नि आबाद बिफाना गोदानै सा 26 सुबुंफोरखौ थिसनलाइ रानदों। बि टि सि नि आबाद बिफान मावफुं सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर बर'आ आबाद बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो बि टि सि नि गाहाइ नेहाथारि बिरेन चन्द्र फुकन ,बि टि सि नि मिरु सायख' बर्ड (Central Selection Board) नि मासिगिरि राजेन्द्र ब्रह्म जों लोगोसे मिरु सायख' बर्डनि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव आबाद बिफाना खुंनाय सायख' आन्जादाव उथ्रिसार जानाय एग्रिकालसार इक'सिस्टेम एसिसटेन्स मावफारिया फोरखौ गांफायै थिसनलाइ रान्नाय जायो।

बर'लेण्ड जारखुंथाइ गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि बिरेन चन्द्र फुकन, मिरु सायख'नाय बर्ड (Central Selection Board) नि मासिगिरि जों लोगोसे आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर बर'आ गोदानै थिसनलाइ मोननाय मावथिफारियाफोरखौ हामब्लायथि हरनानै बुंथियो फैबाय थानाय समफोराव सोरखारा थिखानाय नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो खावलायो।गावनि मासिनि मान सन्मान लाखिनानै आवगायलांनो बुंहरो। फैगो 2022 मायथाइनि मादाव आबादनि दिहुनथाइखौ बांहोनानै दुखुथिया आबादारिनि सिमांखौ जाफुंसार होनांगोन होन्ना बुंथियो। बे थिसनथाया बि टि सि नि गंब्रै जिलानि एग्रिकालसार इक'सिस्टेम एसिसटेन्सनि बिबान गोरा आरो मावफारियाफोरनि गेजेराव गोजोन्नाय लाबोदों।

Also Watch: Batadrava MLA Angoorlata Deka appeals for boycott of single-use plastic in State

Next Story
गाहाय रादाब