Begin typing your search above and press return to search.

बि टि सि नि गाहाइ हाग्रामा महिलारिया इ एम देबेन बर'खौ एरख'बाय

बि टि सि नि गाहाइ हाग्रामा महिलारिया इ एम देबेन बरखौ एरखबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Sep 2019 8:29 AM GMT

कक्राझार : बर'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट सुंद'यै बि पि एफ नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव खुंफुंनाय बि टि सि खुंथायाव मावफुं सोद्रोमा सासेया बिबाननि फ्राय एरख'जाबाय। सुक्लाइ सेरफांनि बियाबनि मावफुं सोद्रोमा गनेश कसारिनि उनाव आरोबाव देबेन बर'आ बिबानखौ एरख'बाय महिलारि बिथाङा। बर'नि सोलायै बि टि सि नि दरङाजुलि बियाबनि एम सि एल ए बिजित गोरा नार्जारिनो बिबान बानस'नाय जादों। इं 2020 नि बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुमनि बिसायख'थिया खाथि सोफैहां समावनो मावफुं सोद्रोमाखौ बिबाननिफ्राय एरख'नायखौ लानानै राज्यो राजानि सावरायज्लायनाय जादों।

बि टि सि नि मोनसे अफिसियेल सुलुंनिफ्राइ मोनथिनो हानाय बादिब्ला बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुम सुंद'यै बि टि सि खुंथाइनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गुवारै मावफुं सोद्रोमाफोरखौ सोलाय सोलु खालामदों।

मख'जाथावदि गोदानै बिबान मोननाय एम सि एल ए बिजित गोरा नार्जारिनो हेण्डलुम आरो टेक्सटाइल , एम्फौ फिसिथाय बिफानखौ मोन्दों। बिथां नार्जारिआ दरङाजुलि परिषदारि बियाब निफ्राय सायख' जाखानाय सासे सुबुं थान्दै । बेयो जाथाया दान मोननैनि गेजेराव नैथि मावफुं सोद्रोमानि बिबान सोलाय सोल' खालामनाय जाथाय।

Also Read: आसाम सोरखारा राज्योनि जेंना-जेंगोनाखौ सुफुंसारनो साखा फारा

Also Watch: City Bus driver allegedly tried to bang one City Traffic Constable in broad daylight

Next Story
गाहाय रादाब