Begin typing your search above and press return to search.

बिटिसि नि एम्फौ फिसिग्रा बिफाना खुमगुरि आरो पुन्दिबरि गामिखौ सोमखोर गामि महरै फोसावबाय

बिटिसि नि एम्फौ फिसिग्रा बिफाना खुमगुरि आरो पुन्दिबरि गामिखौ सोमखोर गामि महरै फोसावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 Sep 2019 1:35 PM GMT

कक्राझार, 8 सेप्टेमबर : कक्राझार एक्सिस बेंकनि बान्जायनायाव बिटिसि नि एम्फौ फिसिग्रा बिफाना खुमगुरि आरो पुन्दिबरि नायकगाव गामिखौ सोमखोर गामि महरै फोसावबाय जायनि थांखिया जाबाय साखोन सिखोन, देहा जोथोन, आय आर्जिनाय आरो मोजां सावस्रिनि आबहावा सोरजिनाय स्लगान लानानै सुबुं समाजखौ सांग्रांथि खालामनाय ।

बिटिसि नि उफ्रा प्रिनसिपाल नेहाथारि रबिनसन मोसाहारि आ 2019 माइथायनि 7 सेप्टेमबर खालि सा-सानजा अख्रां एप्लिकेसन सेन्टर (एन इ एस ए सि), भारत सोरखारनि अख्रां बिफान, सिलंनि उमियाम, मिरु सिल्क बर्ड ( सि एस बि) आरो भारत सोरखारनि टेक्सटाइल्स बिफान बेंगलर गुवाहाटी आरो लाहदैगरनि थान्दैमोनजों बिटिसि एम्फौ फिसिग्रा बिफाननि बिबानगिरिमोन आरो ओनसोलनि राज्यो-राजाफोरा बाहागो लाफैयो।

बिटिसि नि एम्फौ फिसिग्रा बिफाननि सामलायगिरि जगेश देउरि कक्राझार जिलायाव एम्फौ फिसिनायखौ माखासे ओनसोल फारियै आदाबारि, हारनागुरि , खुमगरि आरो

पुन्दिबरि नायेकगाव गुबैयै आयजो आरो आबादारिफोरनि थाखाय जौगानाय लाबोनो। बिथांआ बुंहरनाय बादिब्ला गंथाम गामिया एरि एम्फौ फिसिनायजों लोब्बा जाना गासै रोखोमनि एम्फौ जेरै इफि, मालबारि फिसिलांदों आरो बिफानाबो फार्मनि थाखाय मदद होलांदों।

लोगोसे बिटिसि नि एम्फौ फिसिग्रा बिफाना गाव मदद हान्जा आरो एरि एम्फौ बिफां गायनाय हाबाफारिबो जेराव ओनसोलनि हौवाफोरा गावनि आथिंआव गसंनो हागोन।

डिजिटेल इन्डियानि गेजेरजों एम्फौ फिसिनाय आदबखौ जिउग्राफिकेल इन्फरमेसन सिस्टेम जिअ टगिं खालामनानै पर्टेलाव आपलद खालामनानै गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोरलैयै नुनो मोननाय राहा सायाव गुवारै सावरायनाय जायो।

बिथांआ मिथि होयो दि बिटिसि आरो मिरु सिल्क बर्ड आ एम्फौ फिसिनायजों लोब्बा थानाय गासै रोखोमनि जेंना जेंगोना, जौगानो हायै जाहोन,बिरोंदामिनखौ जौगानायनि सायाव फोरोंथाय होनाय,हाथायखौ जौगाहोनाय बायदि बिथिंनि सायाव भिसन डकुमेन्ट थाग थियारि खालामनाय जादों।

मख'जाथावदि बिटिसि नि उफ्रा प्रिनसिपाल नेहाथारि रबिनसन मोसाहारिया पुन्दिबारी गामियाव बेखेवना होयो । मख'जाथावदि

बिटिसि नि एम्फौ फिसिग्रा बिफाननि सामलायगिरि ड° जुगेश देउरिआ बिटिसि नि नेहाथारिख'याव मिरु सिल्क बर्डनि हेफाजाबाव बिटिसि नि एम्फौ फिसिनाय बिफाना ओनसोलाव एम्फौ फिसिनायनि गोनांथिनि सायाव मावबादाबो खुंफुंनाय जादों होनना बुंथियो।

Also Read: मिरु नखर मन्थ्रि अमित चाहया बिजेपि नि थान्दै हान्जाखौ सिमान होयो

Also Watch: Delhi based Burglars along with female accomplices arrested in Guwahati

Next Story
गाहाय रादाब