Begin typing your search above and press return to search.

मिरु नखर मन्थ्रि अमित चाहया बिजेपि नि थान्दै हान्जाखौ सिमान होयो

मिरु नखर मन्थ्रि अमित चाहया बिजेपि नि थान्दै हान्जाखौ सिमान होयो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 Sep 2019 12:19 PM GMT

गुवाहाटी, 8 सेप्टेमबर: भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बिजेपि नि आसाम हादोरसानि आफादगिरि रन्जित कुमार दासनि दैदेननायाव हान्जासे गोजौ थाखोनि थान्दैफोरा फारियै आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, रांङारि बिफाननि मन्थ्रि ड°हिमन्त बिश्व शर्मा , हाग्रा मन्थ्रि परिमल शुक्लबैद' आरो हादोरसायारि गाहाइ नेहाथारि फनि शर्मामोना आसामाव सानैनि हाबाफारि लानानै फैनाय मिरुनि न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह बिथांनो गुवाहाटीनि खानापारायाव आसाम खुंथायारि स्टाफ फरायसालिमायाव लोगो हमहोयो आरो आबुं नोगोरारि सोदांनाय फारिलायाव गुबुन गुबुन दोलो आफाद आरो राज्यो राजाया दैखांनाय गोबां बेले बेजेनि खोथाखौ मख'ना सनिबार खालि गांसे गोसोखांलाय गथायो।

बै गोसोखांलाय गथायनाय नि उनाव रादाब बिजोंनो हादोरसानि आफादगिरि दासा फोरमायहरनाय खौरांनि बादिब्ला जोबथा नोगोरारि सोदांनाय फारिलायाव आयेन बेरेखायै हाबसनग्रा गुबुनारिनि मुं हाबसननाय आरो थागिबि भारतारि नोगोरारि फोरनि मुं दानजानाय आयदाखौ गोसोखांलायाव दैखांनाय जादों होनना बुंथियो। बिथांआ आरोबाव बुंबावो दि इं 1971 माइथायनि सिगांङाव भारत हादोराव हाबफैनाय साफ्रोमबो थागिबि सुबुंनि मुं नोगोरारि फारिलायाव हाबहोथार नांगोन । मिरु न'खर मन्थ्रि अदेबानि हादोरनां बिजेपि दोलोनि आफादगिरि अमित चाहनि फोरमायनाय बादिब्ला नोगोरारि सोदांनाय फारिलायखौ गोरोन्थि गैयै महर होनो गासैबो रोखोमनि नांगौखा खामानि मावनाय जागोन होनना थान्दै हान्जानो रोखायै मिथिहोयो ।

Also Read: भारताव सासेबो आयेन बेरखायै हाबसनफैग्रा गुबुनारिया थानो मोना : अमित चाह

Also Watch: Digboi MLA Suren Phukan inaugurates houses under PM Awas Yojana- Gramin

Next Story
गाहाय रादाब