Begin typing your search above and press return to search.

कक्राझार सोहोराव एस टि बिलनि हेंथायै सि सि टि अ ए आ बन्जार हान्जा सुरदों

कक्राझार सोहोराव एस टि बिलनि हेंथायै सि सि टि अ ए आ बन्जार हान्जा सुरदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Nov 2019 7:25 AM GMT

Kokrajhar: आसामनि दाब दाब जायगायाव आरेव लानानै हान्जा सुरनाय हाबाफारिनि बादियैनो बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुम नि कक्राझार जिलायावबो गोजां बोथोराव खुंफुं जानो गोनां बाजेत जथुम्मायाव सिडिउल ट्राइब एमेन्टमेन्ट बिल 2019 नि हेंथायै गेदेर बन्जार सावनानै हान्जा सुरनाय जायो। मख'जाथावदि दि कर्डिनेसन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन आसामनि हांख्राय हरनायाव सुक्रबार खालि बन्जार सावनानै हान्जा (Torch light Rally) या बड'फा सिल्डेरेन पार्कनिफ्राय कक्राझार हिन्जावसा गोजौसिन फरायसालि जानानै जोहोलाव दैमालु लामायाव थुंगियो।

मख'जाथावदि खौरांगिरिजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव कक्राझार जिला सि सि टि अ ए नि आफादगिरि (President) चक्रमानि ब्रह्म बिथांआ मिरु नि खुंथाइ गोहोआव जिरायनाय हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि (Prime Minister) नरेन्द्र मडि दैदेननाय भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि नि सोरखारा बे जथुम्मायावनो सिडिउल ट्राइब एमेन्टमेन्ट बिल 2019 खौ संसदाव लाबोनाय जासिगोन, जेराव बे बिलखौ लाबोयोब्ला आगोलनिफ्राय हायेनारि जनजाति मानदान्दा मोनबावनाय हारि हारिसानि मोन्थाय फोजोबस्रांगोन होन्ना बन्जार सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय दैदेनगिरि मोना अ'जद दैखांङो। मिरु सोरखारा गोदान बिल संसदाव दैखांनानै आगोलनि फ्राय दावखांनाय हारि हारिसा (Advance Community) खौ जनजाति मानदान्दानि गनायथि होनो थिरांथा लादों।

बेवहायनो दासिमाव गोबां समनिफ्राइ हादोरसानि सिङाव थानाय मोनद' हारिनो सिडियुल ट्राइब मानदान्दा गनायथि होनांगौ नि दाबिजों सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनायखौ आजावनानै आगोलनि सिडियुल ट्राइब मानदान्दा ( Status of Schedule Tribes ) गनायथि मोन्नाय हारि हारिसानि मोनथायखौ नेवसिनानै जुदि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि दैदेननाय बि जे पि नि सोरखारा एस टि मर्यदाखौ गनायथि होयो अब्ला ट्राइबेल अर्गेनाइजेसना सिरियै जिरायना थाया होन्ना हुमखि होयो। बिथांमोना गोदानै थांखि जानाय सिडिउल ट्राइब एमेन्टमेन्ट बिल 2019 खौ दानि ट्राइबेल माहारिनि इयुन रैखाथिखौ नोजोर लाखिनानै बोखारनाय नि दाबि दैखाङो।

मख'जाथावदि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाइ नेहाथारि (Assistant General Secretary, ABSU) खोरोमदाव ओवारि बिथाङा बुङो दि दुलाराय भारत हादरनि खना खनलायाव थागिबि ट्राइबेल माहारिया आलो गोजोनै जिउ खांगासिनो दं। आगोलनि फ्राय गासैबो थाखोनि बिथिंआव दावगाखांनाय, जौगाखांनाय हारिखौ सिडिउल ट्राइब फारिलायाव सोसनफिन्नो सिगांलांदों। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बेनो जायफोर हारिखौ दिनै मिरु सोरखारा गोलाव बोसोरनिफ्राय दाबि खालामफैनाय जेंनाखौ सुफुंनाय थांखियै एस टि मानदान्दा गनायथि होनो आगान सुरदों बिसोरनि सिडिउल ट्राइब फारिलायाव गनायथि मोन्नायनि बिहोमा एबा गुन (Characteristics) गैया होन्ना गोख्रों अ'जद दैखांङो।

Also Read: धेमाजि – धकुवाखाना राजालामाखौ मोननै महर होनाय जागोन होन्ना मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय

Also Watch: Govt all set to push for the contentious Citizenship Bill in the winter session of Parliament

Next Story
गाहाय रादाब