Begin typing your search above and press return to search.

राज्योनि सोरबिथिं नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन बेरेखा हाबाफारि सोलिगासिनो दं

राज्योनि सोरबिथिं नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन बेरेखा हाबाफारि सोलिगासिनो दं

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Jan 2020 10:33 AM GMT

BOKO : राज्योनि दाब दाब जायगायाव गोदान बोसोरनि ब्रैथि सानावबो सोलिगासिनो दं सि ए ए नि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि। खोला कामरुप जिलानि सिङाव थानाय सयगाव बिधान सभा बियाबनि बेन्दोंआव थानाय सान्टिपुर ओनसोलाव कामरुप जिल्ला गार' माहारियारि गौथुम (Garo National Council), गार' आइजो अनसाइ आफाद (Garo Women Council) आरो गार' लाइमोन गौथुम ( Garo Youth Council) मोना जथायै मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनाय जायो। जेराव साखाथि फाखाथिनि जायगाफोरनि गार' राज्यो-राजाया सि ए ए खौ बेरेखायै दुंब्रुदजों बाहागो लाफैयो। हाबाफारि जागायजेन्नायनि सिगां से मिनिट सम साबा मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मान बावहरो।

गार' माहारियारि गौथुमनि कामरुप जिलानि आफादगिरि (GNC Kamrup President) अनिन्द्र माराक बिथाङा बुङो दि आसामखौ गेसाव गुफुन सेवग्रा मुवा गारग्रा जायगा महरै सानदों। नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइननि गेजेरजों गोबां बोसोरनिफ्राय थानाय थागिबि सुबुं माहारिनि गांनाय उखैनायखौ फोजोबस्रांनाय लाबोगोन। राव (Language), हारिमु (Culture ), दोहोरोम (Religion) समाजखान्थिखौ रैखाथि आरो थामोन्थाखौ थेर बेथेर खालामगोन होनना बुंथियो।

गुबुन फारसेथिं जाय गार' माहारियारि गौथुमनि आफादगिरि (GNC President) बेनेटिक ए आरें बिथाङा बुंबावो दि नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइनखौ बेरेखा खालामनानै पुलिस रैखाथि गोहोनि आखायाव हमजानाय दायगैयै सुबुंफोरखौ थाबैनो हगारना होनायनि दाबि दैखाङो। जेब्ला हालागै सोरखारा सि ए ए आइनखौ बोखारनायनि राहा एबा राहा लाथ'वा अब्ला हालागै जोंनि सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होनना फोरमायो।

Lakhimpur: नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन (CAA) खौ बोखारनायनि थाखाय सोरखारा मोनबो राहा अब्ला हालागै जोंनि आइन आब्रुथि गोनां आरो अहिंसा सोमावसारनाया सोलिलांबाय थागोन होन्ना फोरमायदों । मख'जाथावदि सुक्रबार खालि लक्षिमपुर जिला दुलाराय आसाम टाइ आहम लाइमोन फरायसा सनमिलननि आफादगिरि (TAYCSA President) जयज्योति गगैया फोरमायो हरो। लक्षिमपुरनि जिल्ला बेंगिरिनि लांगोना मोखाङाव जिल्ला टाइ आहम फरायसा आफादनि बान्जायनायाव जिरायनाय सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनाय जायो। बाहागो लाहैनाय सोमावसारगिरिनि मोनसे दाबि जों सि ए ए खौ माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया। खुंथाइनि गोहोआव जिरायनाय राजाया नोगोरारि आइन लाबोनानै आसामनि खौसेथि थामोनथाखौ थेर बेथेर महर होनो नागिरदों होन्ना गाबज्रियो।

बेरा फारसेथिं जाय दुलाराय आसाम टाइ आहम लाइमोन फरायसा सनमिलननि नेहाथारि (TAYCSA Secretary ) खिरद सेटिया बुंथियो दि बि जे पि नि दैदेननाय मिरु सोरखारा आसामनि राज्यो-राजाजों खेला गेलेलायदों। थागिबि अस'मिया सुबुं माहारिनि सायाव अल'खद लाबोनो हाथाव खामानियाव लोब्बा जादों होन्ना बुंथियो। उनावहाय सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनाय आफादनि दैदेनगिरि मोना सि ए ए आइनखौ बोखारनायनि थांखिजों जिल्ला बेंगिरि (Deputy Commissioner) नि जोहै गिबि मन्थ्रि निसिम गांसे गोसोखांलाइ गथायो।

Also Read :कंग्रेस दोलोआ बिधान सभानि जर’खा जथुम्मायाव सि ए ए बेरेखा थांखि दैखांगोन

Also Watch: All Assam Lawyers Association staged protest rally against CAA 2019 in Guwahati

Next Story