Begin typing your search above and press return to search.

गोजौ थाखो आफादा आसाम एकर्ड दफा 6 खौ लाना कक्राझारसिम हान्थिहैदों

गोजौ थाखो आफादा आसाम एकर्ड दफा 6 खौ लाना कक्राझारसिम हान्थिहैदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 Nov 2019 9:41 AM GMT

कक्राझारः कक्राझाराव गोजौ थाखो आफादा आसाम एकर्ड दफा 6 खौ लाना बारग बिजिरगिरि बिप्लब कुमार सरमानि दैदेनायाव साननैनि हाबाफारियाव खौसेयै लोगो हमज्लायनानै सावरायफिन आरो गुबुन गुबुन माखासे ओनसोलारिफोरनिफ्राय दिन्थि राहाफोर रानज्लाय लायलायना बियाबआरि असमिया सुबुंफोरनि रैखाथिनि माखासे सावरायनां खोथाफोरखौ लानानै नुजाहैदों।

बे आफादा कक्राझारनि चारकुइट नआव साननैनि हाबाफारि बादा लानाय जागोनखौ फोरमायदों। बे हाबाफारिआव गं बा खोलायारि आसाम जिल्लाफोरनिफ्राय सोलिनाय हान्जा, गौथुमफोरा बाहागो लागोन आरो लोगो हमज्लायगोन, लोगोसेयै कक्राझार, चिरां, बङाइगाव, गवालपार आरो खोला सालमारा जिल्लाफोराबो बाहागो लागोन।

खौरां बुथुमगिरिनि फोरमायनाय बादिब्ला मंगलबार खालाराव जानो गोनां सावरायनां खान्थिफोरखौ, दुलाराय आसाम फरायसा आफाद नि गाहाय बोसोनगिरि सामउत्जल भत्तचार्या आरो गोजौ थाखो आफादनि सासे सोद्रोमाया बेखौनो फोरमायो, बे आफादनि गेजेरजों माखासे हादोरसाफोरनि जिउ राहाथिफोरनि सोमोन्दै मोन्थिहोनांगौनि आरो नायनांगौनिखौ सावरायनो दं। हानजाफोर आरो माखासे गौथुमफोरा बेखौ रोखाथि खालामना होगोन जायनि थाखाय आसाम हादोरसानि गुबै थाथि सुबुंफोरनो हा आरो गुबुन दाथाय बिथिंफोराव सम बादियै थार मोन्थायखौ होनांगौ।

बिथांआ बुंबावो दिनैनिफ्राय आफादारि सावराज्लायनायफोरनि गेजेरजों माखासे हान्जाफोर आरो गौथुमफोरनि खामानि मावज्लायनायाव फिथाइ गोनां जागोन आरो बे आफादा बयनिफ्रायबो दिन्थि राहाफोर लाज्लायनानैसो खामानिफोरखौ मावनाय जागोन होनना बुंथियो।

आफादनि गुबुन सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे आसामनि जेनेरे-एडभकेत रामेश बरपाट्रा गहाइ, अरनाचल प्रदेसनि जेनेरे-एडभकेत प्रादेस निलय दत्ता, बारग सुंजाबारि गाहाय नेहाथारि सुबास दास, बारग ए.डि.जि.पि पल्लाप भत्तचार्या, बारग प्रफेसर स्रिस्तिधर दत्ता, बारग प्रफेसर आरो कलुमनिस्त ड. जायकान्त सरमा बिथांमोना बे हाबाफारायव बाहागो लादोंमोन होनना मोन्थिनो मोननाय जादों।

Also read: सा- सान्जायारि बिजाब मेला फोरबो: गासै ₹ 4 कौटि रांनि बिजाबफोर फाननो हानायनि फोरमायथि

Also Watch: Public staged massive rally against NGO Ghanshyam Seva Samiti in Tinsukia

Next Story
गाहाय रादाब