Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटी क्लाबाव सि ए ए नि हेंथायै  आसुनि बान्जायनायाव सुबुं जाउरिखांनाय हाबाफारि

गुवाहाटी क्लाबाव सि ए ए नि हेंथायै  आसुनि बान्जायनायाव सुबुं जाउरिखांनाय हाबाफारि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 Jan 2020 6:01 AM GMT

Guwahati : गुवाहाटी नोगोरमानि साहित्यरथी रसराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा फोथाराव बृहसप्तिबार खालि रन'सिङा अदेबानि सुबुं जाउरिखां हाबाफारियाव गासैबो थाखोनि राज्यो-राजाया सि ए ए नि हेंथायै ओंखारफैबाय। दोरोङारि दामग्रा देग्रा (Instruments) दामनानै गोदान नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन (Citizenship Amendment Act) खौ बेरेखा खालामनानै सोरखार रावजों आबहावाखौ गोमखांहोबाय। बै हाबाफारिखौ गुवाहाटीजों लोगोसे राज्योनि दाब दाब जायगायाव दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (All Assam Students Union) आरो गुबुन 30 फरायसा गौथुम (Ethnic Organisation) नि बान्जायनायाव दिन्थिफुंनाय जायो।

मख'जाथावदि दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि गाहाइ बोसोनगिरि (AASU Chief Adviser) ड° समुज्जल भट्टाचार्य बिथाङा सुबुं थुबुरमायाव जथुमनाय सोमावसारगिरिखौ थांखिनानै बुङो दि आसामनि राज्यो-राजाया बुजिनो हादों, बे आइननि सोमोन्दै गासैबो थाखोनि सुबुं समाजा हमदांनो हादों नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन जाबसिन्नायनि फिनजाथाया माबादि जागोन होन्ना फोरमायो। जोंहा आसामनि राज्यो-राजानि सायाव फोथायनाय दं।

लोगोसे आसामनि गोबांथार कंग्रेस दोलोनि आगोलनि दैदेनगिरि (Former Congress Leaders)मोना बि जे पि दोलोआव हाबफैजेन्नाय खोथाखौ गोसोखांनानै आसुनि दैदेनगिरिया बुङो दि गासैबो गुलुं थासारिनि आन्दोआव राजखान्थियारि खैसारि लोब्बा दं। सोमावसारग्रा हान्जा , राज्यो-राजाखौ आखाय थुजानानै बाथ्रा रायलायनो नाङा। जोंजों राजखान्थि दागेले। होमब्ला फैगो बिधान सभानि बिसायख'थियाव नंथारगौ फिन्नाय होगोन राज्यो-राजाया। लोगोसे नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइननि कपिखौ फैबाय थानाय मास बिहु अदेबानि असमिया भगालि बिहुनि मेजिनि अरजों फोजोंनो खावलायो। थांनाय बावैसो सिगां दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरु मुलुगसोलोंसालि (Jawaharlal Nehru University) याव फरायसाफोरनि सायाव खना खानायै गाग्लोबनाय जाथायखौ मिरु सोरखारखौ दाय दुसियो।

बेराफारसे थिं जाय दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपांक कुमार नाथ बिथाङा बुङो दि बि जे पि नि दैदेननाय मिरु राज्यो सोरखारा बेले बेजे थासारिनि गाब फुन्नो नाजादों। आसामनि राज्यो-राजाखौ नंखाय लामाजों फोसावनानै नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइननि फार्से मदद बिहरनो नाजादों होन्ना फोरमायो। बिसोरो अदेबानि खुंथाय गोहोआ बुंफोरनो नागिरदों दि कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुमाव नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइननि हेंथायै एसेबो सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जायाखैसै होन्ना बुंथिदों। मानोना बै हालामा भारत संबिजिदनि दथि फारिलाइनि गनायथि मोन्नाय जायगा। ओंखायनो बेफोरा ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगानि बादि बारा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ नुनाय जायाखैसै होन्ना फोरमायो।

Also Read:सि ए ए खौ ए जि पि आ हेंथा खालामनायनि थांखियै सुप्रिम कर्टाव आरजलाइ होदों: फुनि भुषन चौधुरि

Also Watch: State Finance Minister Himanta Biswa Sarma addresses media LIVE from Janata Bhawan, Guwahati

Next Story