Begin typing your search above and press return to search.

आसुनि दैदेनगिरिया इन्नार लाइन पार्मिटखौ आसामाव गायसननायनि दाबि दैखांदों

आसुनि दैदेनगिरिया इन्नार लाइन पार्मिटखौ आसामाव गायसननायनि दाबि दैखांदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Dec 2019 11:54 AM GMT

Guwahati : सा-सानजा हादोरसानि सिङाव थानाय थागिबि सुबुं माहारिनि मोन्थाय थामोन्थाया जाहाथे अल'खद लामाजों भुगिनांनो गोनां जाया बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो दोलो आफादनि दैदेनगिरि मावथि मोना राव गेवलांसारनि समावनो दुलाराय आसाम फरायसा समाव (All Assam Students Union) नि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि मोना साखा-फारा जादों। बिसोरनि गुबै दैखांनाय दाबिफोरनि गेजेराव इन्नार लाइन पार्मिट (ILP) खौ गायसननाय। भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि नि दैदेननाय मिरु आरो हादोरसा सोरखारा थागिबि राज्यो-राजाखौ रैखाथि होनायनि गोसो एबा थांखि गैया। दासान्दि हालागै सोरखारा इन्नार लाइन पार्मिटखौ गायसननायनि बेलायाव मोनबो आगान लानायखौ जों नुनो मोननाय जायाखिसै। आसामनि थाखाय जुनिया सुबिदा मोन्नाय थानायखौ सेनानै लांजोब्बाय।

राज्य सभा आरो ल'क सभा मोन्नैबो सद'नाव गावनि दोलोनि गोहो बोलोनि मददाव नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन (Citizenship Amendment Act) 2019 खौ पास खालामनायनि उनाव आसामनि राज्यो-राजाखौ थगायबाय मिरु सोरखारा , बे अ'जद दैखाङो दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि गाहाइ बोसोनगिरि ड° समुज्जल कुमार भट्टाचार्य बिथांआ। बेंगल इष्टार्न फ्रन्टियार रेगुलेसन 1873 नि बादिब्ला आरोबाव फिन दाजाबदेरनानै बुंथियो दि बोखावजायै कामरुप , दरं, नगाव, सिबसागर, लक्षिमपुर आरो कासार, खासि , जयन्तिया आरो गार' हाजो जिला (Districts) फोराव आबुङै इन्नार लाइन पार्मिटखौ गायसननायनि मोन्थाय हरनाय जादों।

गुबुन फारसेथिं जाय दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मोना गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय हादोरसा सोरखारखौ सेलेन्ज होनानै बुंथियो दि आसाम हादोरसाखौ जुदि अल'खदनि लामायाव भुगिनायनिफ्राय होबथानो नागिरो अब्ला राज्यो-राजानि गाहाम सान्नानै इन्नार लाइन पार्मिट (Inner Line Permit)खौ गायसननाय गोख्रों आगान लानांगौ।

गुबुन फारसेथिं जाय आसुनि गाहाइ बोसोनगिरि (AASU Chief Adviser) बिथांआ गावनि दाजाबदेर बिबुंथियाव बुङो दि दासान्दि आसामनि थासारिखौ नोजोर लाखिनानै राज्यो सोरखारा इन्नार लाइन पार्मिट (ILP) खौ गायसननायनि बेलायाव सिगांग्रोनांगौ। मानोना राज्यो सोरखारनि नारसिन्नाय गैयालासे मिरु सोरखार (Union Government) खौ आइ एल पि खौ फसंलांनायनि थाखाय जा राहा लानांगौ बेखौ नुवाखिसै। जेब्ला आसामनि नसुङारि साग्लोबसार मनिपुर राज्योआ जुदि आइ एल पि खौ मोनहैनो हायो अब्ला आसाम हादोरसायाबो मोनबावनांगोन होनना सोंथि दैखाङो। दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (AASU) आरो सा-सानजा फरायसा गौथुम (North East Students Union) जथायै इन्नार लाइन पार्मिटखौ सा-सानजा हालामाव गायसननायनि दाबि दैखांदों।

Also Read : गुवाहाटी हाइकर्टआ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनिफ्राय गुबुनारिखौ बोख्लाय हरनो बिथोन

Also Watch: All Assam Lawyers Association staged protest rally against CAA 2019 in Guwahati

Next Story
गाहाय रादाब