Begin typing your search above and press return to search.

फै जों बयबो दोहोरोमारि आरो गुनगोनां बेसेनथिनि समाज दानि: गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल

फै जों बयबो दोहोरोमारि आरो गुनगोनां बेसेनथिनि समाज दानि: गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Nov 2019 7:35 AM GMT

Jorhat : हादोरसानि माजुलिया दाबसे गोथार सिबिथिलि (Devine Place) जेराव मुलुगनि मुलुगदांखा दैमा द्वीप (River Island) महरै सिनायनाय आरो मिथिजानाय जायगाखौ भगवान कृष्ण बोर सारस्रिहरनाय थावनि होन्ना आसामनि गिबि मन्थ्रि (Chief Minister) सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ समबार खालि माजुलिनि गड़मुर मिनि ष्टेडियामाव खुफुंनाय राज फोर्बो बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिनानै एरैबायदियै बिबुंथि लाखियो।

लोगोसे सन'वाल बिथाङा बुङो दि धोरोमारि सानस्रि सानथौखौ गोथार गोसो गोर्बोजों बोजबना भगवान श्री कृष्ण फोथायनाय थार लामाजों सिबिनानै आवगायनांगोन आरो फोथायनायजों सिबिलांनो बुंथियो। सुबुंआरि गुन फोथायनाय लामाजों इसोरनि दैदेननाय लामाजों दावखोलांनो खावलायो।

मख'जाथावदि आसामनि माजुलिनि राज फोर्बोखौ देग्लाय बायदिमैया जोंथि माथि सोरांनि मोफ्लामनायनि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुफुंलांनो दावबाय बिफान (Tourism Department) नि नाजानायाव हादोर आरो हादोर गेजेरारि थाखो (National and International Level) आवबो गोगोमै फोसावदिंनो थाखाय गुबुन गुबुन फोसाव एबा खौरां बिजोंनि (Print and Electronic Media), समाजारि बिजों (Social Media) नि राहा लादों।

माजुलिनि राज फोर्बोनि फार्से आरोबाव हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानि हान्थियारि राज्यो-राजाफोरखौ मुहिहोनो थाखाय थाखाय बयजोंबो मिथिजानाय साइट इन्सटाग्राम बाहायनायाव आसामनि दावबाय बिफाननि जौगाखां कर्परेसन (Assam Tourism Development Corporation) मदद खालामदों।

बेनि थाखाय माजुलि जिला खुंथाइ बिफाननि दारै जर'खा बिफाव लानायाव www.majuliraas.in वेबसाइटखौ माजुलि बिधान सभा बियाबनि एम एल ए (Legislator) अदेबानि गिबि मन्थ्रि (Chief Minister) सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ हादोरसानि राजथावनि दिसपुरनिफ्राय 30 अक्ट'बर खालाराव भिडिअ कन्फारेन्सिंनि जोहै बेखेवना होयो। बेनि गाहाइ थांखिया जादों दैमा द्वीप माजुलिखौ सत्र हारिमुनि आबहावा सोरजिनाय आरो गोसारहोनाय। बे राज फोर्बोखौ दैमा द्वीप माजुलिनि सोरबिथिं थानाय गं 58 जायगायाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों।

माजुलिया हारिमुवारि बिथिंनिफ्राय लानानै मिथिंगायारि सोमखोर समायना हालाम, जारिमिनारि मुंदांखा रैखाथि खालामनायाव राज्यो-राजानि गोनांथार बिहोमा होलांदों होन्ना गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ बुंथियो। गोजोन थासारि सोमजिनाय आरो सुबुं समाजाव सुबुंआरि गुनगोनां आबहावा गोसारहोनायाव थार लामाजों सिबिनानै आवगायलांदों होन्ना बुंथिबावो।

आसामनि सुबुं समाज (Human Society) नि हारि सिबियारि,फोसाबगिरि गेदेमा रुपकुवर ज्योति प्रसाद आगरवालानि खोथाखौ गोसोखांनानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ बुंथियो दि असमीया हारिमुखौ कृष्ण हारिमु होन्ना मख'लांदों। भगवान श्री कृष्णनि गोथौ फोथायनाय आरो गोथौ सान्स्रि लामाजों दुलाराय असमीया सुबुं समाजनि सिनायथिनि फारसे दावखोलांदों।

माजुलिनि गड़मुराव आसाम दावबाय जौगाखां कर्परेसन (Assam Tourism Development Corporation) आ फसंनाय राज फोर्बोनि जौसांखौ गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ बेखेवना होयो। लोगोसे बिथाङा गं 58 राज फोर्बोथिलिखौ उदां खालामो आरो बेवहायनो 58 राज फोर्बो फालिथाइ खुफुं आफादनि थान्दै बिबानगिरिमोन (Representatives) खौ मान बावहरनाय जायो।

Also Read:18 नबेम्बरनि सिगां गासै भ’ट होगिरि नायबिजिरनायखौ फोजोबनो सि इ अ मुकेश चन्द्र चाहुआ खावलायदों

Also Watch: Assam Boxer Jamuna Boro visits her home town in Dhekiajuli

Next Story
गाहाय रादाब