Begin typing your search above and press return to search.

कलाइगावआव महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ उदां खालामबाय

कलाइगावआव महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ उदां खालामबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 Oct 2019 12:58 PM GMT

Mangaldoi: हारिनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 जोनोम सानखालिनो अदालगुरि जिलानि कलाइगावनि राज्यो-राजानि गोबाव साननिफ्राय नेबाय थानाय मोगथाङाव महर मोनबाय। सानसेनि गोलाव हाबाफारि लाना गान्धीनि मुसुखाया उदां जाबाय। पि डब्लिउ डि नायदिंगोरा दरखंआव उदांस्रि दावहारु दावहायाव गियालासे बिखा फोरदान्नानै मुंख्लं कनकलता बरुवानि बिदा गेदेर कालिचरन बरुवा बिथाङा गोबां राज्यो राजानि नुजाथिनायाव दोरोङारि नेमजों मुसुखाखौ उदां खालामनो होयो।

गान्धी जयन्ती सानजों लोब्बा लाखिनानै गोबां राज्यो राजाया जथुम जानाय हाबाफारियाव बि पि एफ नि एम एल ए महेश्वर बर' बिथाङा हारिनि बिफा गेदेमा महात्मा गान्धीनि 150 बोसोर जोनोम सानाव बिबारजों मान बावहरो। लोगोसे हादोरनि उदांस्रि सोमावसारनायाव अबथिरायै गावसोरनि जिउ बावसोम लांनाय मुंख्लं सुबुंफोरखौ सिबियो।

बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा जर'खा आलासि महरै नुजाथिना बान्जायनाय आफादा दिहुनजानाय बिसम्बि "महात्मा " खौ बेखेवना होयो।

उदखारिबादा टिर'रिजिमख्रैइबो गिख्रंथाव आरो रां जाख्ल'नाया टिर'रिजिमख्रैइबो गिख्रंथावसिन। गेदेमा महात्मा गान्धीआ जेब्लाबो बे मोनथाम खान्थिखौ बेरेखा खालामदोंमोन। बिथांनि राम राज्य बानायनायनि सिमां सुजुदोंमोन,जायनि फ्राय जाख्ल'नायखौ बोखारनो नाजादोंमोन। नाथाय दिनैनि भारत हादोरनि दुंहाव थासारिया गेदेमा महात्मा गान्धीनि सुजुनाय सानथौ सिमांखौ थेर बेथेर खालामखांबाय। बेफोर बादि समाज बेरेखा खामानि खौसेथि दोलेंजों ज' जानानै गोख्रों फिन्नायनि सम। अब्लासो जों जोंनि हारि हादोरनि रामोन्थाखौ रैखा खालामनो हागोन होन्ना बर'थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बुंथियो। असम थुनलाइ आफादनि आफादगिरि पर्मानन्द राजबंची बिथांआ आसुनि बारग' मावथि हिरेन सहरियाया सुजुनाय गोलाव आसाम सोमावसारनायजों बिथा थानाय सिल बेपारिर आत्म कथा,असम आन्दोलन,कारारुद्ध जीवन आरो इतु सितु बहुत बिजाबखौ रिलिस खालामना होयो।

Also Read: कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बान्जायनायाव स्वस’ता हि सेवा हाबाफारि आजावदों

Also Watch: Durga Puja 2019: Watch Puja Preparations at Ancient Burhi Gosani Devalaya in Jorhat.

Next Story
गाहाय रादाब