Begin typing your search above and press return to search.

मालिगावनि एन आर एफ रेलवे मावख'वाव मावथिफारियानि स्रमदान हाबाफारि

मालिगावनि एन आर एफ रेलवे मावखवाव मावथिफारियानि स्रमदान हाबाफारि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 Sep 2019 12:40 PM GMT

गुवाहाटी, सेप्टेमबर : स्वस'ता पख्वारा हाबाफारिनि बाहागो महरै गुवाहाटीनि मालिगावआव थानाय नर्थ फ्रन्थियार रेलवे नि गाहाइ मावख'नि मावथि फारिया आरो स्टाफ मावख'गिरिया बे फोरबोखौ फालियो। बे हाबाफारिखौ मालिगावनि अनगायैबो नर्थ फ्रन्थियार रेलवे नि दरबा दिभिसनाव खुंबोनाय जायो।

मालिगाव दिभिसननि नर्थ फ्रन्थियार रेलवे नि गाहाइ सामलायगिरि सन्जिब रय बिथाङा दैदेननाय स्रमदान हाबाफारियाव दिभिसननि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गागि बिफानारि मावख'गोरा आरो एमप्लियिफोरा नुजाथिफैयो। गाहाइ सामलायगिरि बिथाङा रेलवेनि आन्दोआव थानाय रेसिदेनसियेल कुवार्टारफोराव नायगिदिंहैयो आरो थागिरिफोरजों प्लासटिक पलिथिन बाहायनायनि सायाव रायज्लायो। रेलवे नि दरखं मोखाङावबो सरासनस्रा राज्यो-राजाजों प्लासटिक पलिथिन खहानि सायाव खोथा रायलायो। लोगोसे जि एम सन्जिब रय बिथांआ नुजाथिनाय साफ्रोमबो सुबुंखौ प्लासटिकजों बानायजानाय आइजें आइला फोरखौ बोखारना साखोन सिखोन आबहावा सोरजिनायाव गोनांथिनि सायाव बेसेनबह्रा बिबुंथि लाखियो।

" साखोन सिखोनानो ग'साइनि सिबिथाय " बे मोन्थोरखौ नाजावनानै बे सिबस्रां हाबाफारिखौ बेखेवना होयो जेराव रेलवेनि सोरबिथिङाव थानाय ट्रेन लाखिग्रा जायगाजों लोगोसे गुबुन गुबुन गाहाइ थिलिफोरावबो साखोन सिखोन हाबाफारिखौ मावलांङो।

बे सिबस्रांनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै नर्थ फ्रन्थियार रेलवेनि बानायलु फसंथानफोरा नामबारि अफिसार कल'नि फ्राय कामाख्या स्टेसन आरो कामाख्या स्टेसन निफ्राय कामाख्या अफिसार जिरायसालि जाना कामाख्या लेभेल क्रसिं गेट सानजिब्रै हाबाफारि "स्वस'ता हि सेवा" खौ दुलाराय हादोरावनो दानि बि जे पि सोरखारा आजावनाय स्वस'ता हाबाफारिखौ सुबुंनाङैनो गोसारहोनो थाखाय दिन्थिफुंनाय जादों होनना बुंथिहरो मालिगाव दिभिसननि नर्थ फ्रन्थियार रेलवे नि गाहाइ सामलायगिरि सन्जिब रय बिथाङा। जि जोम निफ्राय दानाय जलंगा सिबस्रां हाबाफारियाव बाहागो लानाय रेलवेनि मावथिफारिया फोरखौ राननानै होयो जाहाथे प्लासटिकखौ बोखारनो हायो।

Also Read: सरुपथाराव पुलिस आरो राज्योनि सोमोन्दो गोख्रों खालामना भावना बरसभा खुंफुंदों

Also Watch: CM Sonowal lays foundation of sports complex in Charaideo | The Sentinel News | Assam News

Next Story
गाहाय रादाब