Begin typing your search above and press return to search.

लक्षिमपुरनि धकुवाखाना खुंथाइ नि बान्जायनायाव हादोरारि खौसेथि सान खुफुंजाबाय

लक्षिमपुरनि धकुवाखाना खुंथाइ नि बान्जायनायाव हादोरारि खौसेथि सान खुफुंजाबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Nov 2019 8:25 AM GMT

Lakhimpur : मोनसे गोख्रों खौसेथि नि भारत हादोर दानायनि सिमां नुगिरि सोरबां सुबुं (Iron Man of India) सर्दार बल्लभ भाइ पेटेलनि 144 थि जोनोम सान हादोरजों दाब दाब जायगानि बादि खर'सा आसामनि लक्षिमपुर जिलानि धकुवाखाना महकुमा खुंथाइनि बान्जायनायाव गाब गोनां हाबाफारिजों हादोरारि खौसेथि सान (National Unity Day ) हाबाफारिजों गोसोखांनाय जायो।

मख'जाथावदि बिथां गेदेमानि गोख्रों नाजानायाव बिमा हादोर रैखाथि (Nations Security) , खौसेथि (Unity) आरो थामोनथा (Integrity) नि थार गोख्रों लामा दिन्थिगिरिनि जोनोम सान Aहादोरारि खौसेथि सान (Rastriya Ekta Diwas) महरै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो।

लक्षिमपुर जिला खुंथायनि बान्जायनायाव खुफुंनाय हादोरारि खौसेथि सान (Rastriya Ekta Diwas) हाबाफारियाव गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगोरा (Others Higher Officials) मोननि नुजाथिनायाव खौसेथिनि खारनाय (Run For Unity) हाबाफारिखौ फिरफिला बिरहोनानै बेखेवना होयो। मख'जाथावदि बै खौसेथिनि खारनाय हाबाफारियाव धकुवाखाना फरायसालिमा ( College) नि आजिरा लानाय बारग' लेङाइ गोरायुं (Retired Vice Principal) पुरन्द गगैया बिथां गेदेमानि हादोरखौ रैखाथि थामोनथानि थाखाय माबायदियै जिउ बावसोमलांदोंमोन बेनि सायाव गुवारै बुंथियो।

रायखांनो गोनां दि उदांस्रि भारत हादोरनि गिबि नखर मन्थ्रि ( First Home Minister) , हादोर सिबियारि , थार लामा दिन्थिगिरि सोरबां सुबुं सर्दार बल्लभ भाइ पेटेला गंसे गोख्रों गोदान भारत हादोर दानायनि सिमां नुगिरिया होलांनाय बिहोमा बाख्नायथावो। उनाव धकुवाखाना महकुमा खुंथाइनि बिबानगोरा अरिन्दम बरुवा बिथाङा फिरफिला बिरहोनानै खौसेथि खारनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। धकुवाखाना टाउनसिम खौसेथि खारनायनि हान्जा सुरनाय जायो।

हादोरारि खौसेथि सान हाबाफारियाव जिलानि गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि, फरायसा,अगनबादी मावथि जों लोगोसे सरासनस्रा राज्यो-राजानि नुजाथिफैनायाव गेदेमा सोरबां सुबुं सर्दार बल्लभ भाइ पेटेला हादोरखौ सिबिनायाव माबायदियै बिहोमा होलांदों आरो गंसे गोख्रों भारत हादोर दानायाव थामोनथा, रैखाथिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बेनि सायाव गुवारै बेखेवना बुंथियो।

Also Read : गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालिआ डि.जि.पि निसिम गोनां गांखं दानो खावलायदों

Also Watch: Dilapidated Road Conditions under Borsola Constituency in Sonitpur

Next Story
गाहाय रादाब