Begin typing your search above and press return to search.

बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव रिसार्स मेथ'ड'लजि आयदायाव हादोरनां मावबादाया गोजोनै थुंगिबाय

बरलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव रिसार्स मेथडलजि आयदायाव हादोरनां मावबादाया गोजोनै थुंगिबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  30 Nov 2019 11:07 AM GMT

Kokrajhar: बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुम (Bodoland Territorial Council) नि बेन्दोंआव थानाय कक्राझार जिलानि देबरगावाव थानाय बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरखौ जौगाखां लामायाव आवगायलांनायनि थांखि नोजोर लाखिनानै आफां आसामनि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथान बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोननै सप्ताहनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों पद्मस्रि मदाराम ब्रह्म मिरु बिजाबबाख्रि बिफान (Central Library) , जारिमिनारि बिफान (Historical Department) आरो राजखान्थि बिगियान बिफान (Political Science Department) नि जथाय बान्जायनायाव रिसार्स मेथ'ड'लजि आयदानि सायाव मोनसे हादोरनां मावबादाया सुक्रबारखालि गोजोनै गोजोन थुंगिबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गाहाइ आलासि महरै बाहागो लानानै बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि (BU) नि भाइस चेन्सेलर (Vice Chancellor) प्रफेसार लाइस्राम लादुसिं बिथाङा हादोरनां मावबादा (National Workshop) खौ बेखेवना होयो। बेरा फारसेथिं बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि (Bodoland University) नि रेबथुमगिरि (Registrar) ड° प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा सोलोंथायारि मावबादा बेखेवना होयो।

मख'जाथावदि बै गोजौ थाखोनि हादोरनां सोलोंथायारि मावबादा (Workshop) हाबाफारियाव दाजाबथाइ गोसोजों फरायसाफोरजों लोगोसे बि टि सि नि बायजोनि गासै सा 94 रिसार्स स्क'लार गुबुन गुबुन फरायसालिमा (College) नि बिबुंगोरा आरो मुलुग सोलोंसालि (University) निफ्रायबो बिबुंगोरा( Professor) या गोगोमै बाहागो लाफैयो।

रायखांनो गोनां दि बे मेहेर गोनां हाबाफारिनि नोजोर थांखि नि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सोंनायनि फिन्नायाव मावबादा बान्जायनाय आफादनि नेहाथारि (Organising Secretary) ड° सांग्रां ब्रह्म बिथांआ बुङो दि बर'लेण्ड हालामाव गोजौ थाखोनि गियान (Knowledge) आर्जिनायाव बिहोमा होलांनाय। जाहाथे जाखांफुनाय इयुन आथाला (Youth Generation) सोलोंथाइ आवग्रिनायाव सांग्रांथि खालामनाय (Encourage) आरो थुलुंगाखां होनाय।

मख'जाथावदि बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नै सप्ताह (Weeks) नि गोलाव नै सप्ताहनि गाबगोनां हाबाफारिखौ प्रफेसार ज्योराज पाठक बिथाङा आफादगिरि (Chairman) नि मासि लानानै सामलायो‌। जेराव प्रफेसार पि.के पात्र, बर'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेबथुमगिरि (Registrar) प्रहलाद बसुमतारी आरो लेङाइ रेबथुमगिरि (Deputy Registrar) बिरफुं नार्जारिया बाहागो लाफैयो।

Also Read: ट्राइबेल गौथुमा सोरखारनि हेंथायै मोन्द’ माहारिखौ एस टि गनायथि होयोब्ला नागारनाय गैयै बन्दनि हुमखि

Also Watch: Herd of 30 elephants damages several bighas of paddy in Jorhat

Next Story
गाहाय रादाब