Begin typing your search above and press return to search.

एन आर एल थान्दै हान्जाया गावारि खोन्दोआव गथायनायनि हेंथायै बुंथिगिरिखौ लोगो हमदों

एन आर एल थान्दै हान्जाया गावारि खोन्दोआव गथायनायनि हेंथायै बुंथिगिरिखौ लोगो हमदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Oct 2019 6:12 AM GMT

आसामनि गलाधाट जिलानि बेन्दोंआव थानाय नुमलिगड़ थाव सोदांसालिनि मावफारिया (Numaligarh Oil Refinery Employees Union) थान्दै हान्जाया बुधबार खालि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि (Speaker) आरो जरहाटनि एम एल ए (Legislator) हितेन्द्र नाथ गश्वामीनि आखाय होनायखौ नागिरनानै नुमलिगड़ थाव सोदांसालि लिमिटेड (Numaligarh Oil Refinery Limited) खौ गावारि खोन्दोनि फसंथानाव गथायनाय आयदाखौ बन्द खालामनो आरो बिधान सभानि आवथायाव सावरायज्लायना बे खैसारिखौ सुस्रांनायनि गोख्रों दाबि दैखाङो।

आसामनि गिबि मन्थ्रि (Chief Minister) सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ दासिमाव मिरु सोरखारजों बे गोनांथार आयदानि खोथा रायज्लायदों आरो आं गावबो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल जों सावरायगोन होन्ना थान्दै हान्जा (Delegation) खौ सिमान होयो।

लोगोसे एम एल ए (Legislator) हितेन्द्र नाथ गश्वामी बिथाङा नबेम्बर दानाव जानो गोनां आसाम आयेनसालि नि जथुम्मा (Session) जथुमनायनि सिगांङावनो दैखांजानाय नांगौथार आयदानि सायाव राज्योनि बेरेखा दोलोनि एम एल ए (Opposition MLAs) फोरा मिरु सोरखारखौ लोगो हमहैनांगौनि सुबुरुन (Suggestion) होयो।

मख'जाथावदि नुमलिगड़ थाव सोदांसालिनि मावफारिया (Numaligarh Oil Refinery Employees Union) थान्दै हान्जाखौ दैदेनदोंमोन बेनिनो मावफुं आफादगिरि रिपुन सइकीया आरो गाहाइ नेहाथारि बिनद गगै मोना आसामजों लोगोसे सा-सानजानि हादोरसायाव थानाय राज्यो राजा गेदेर स्वार्थखौ रैखाथि खालामनायनि थाखाय आसाम बिधान सभानि मासिगिरि (Speaker) हितेन्द्र नाथ गश्वामीनि गावनि मावख'वावनो लोगो हमना फाव फान्दायनायखौ सुस्रांनायनि राहा लामा नागिरना मुगा मुगि जायो।

रायखांनो गोनां दि 1985 माइथायनि आसाम गोरोबथा (Assam Accord) जारिमिनारि मुंसाइ बादियै भारत पेट्रलियाम कर्परेसन लिमिटेड (BPCL) नि मददनि बाहागोदारि एन आर एल गायसंनो हादोंमोन। थान्दै हान्जाया मिरु सोरखारनि जोहै गावारि खोन्दोआव गथायनाय खौ गोख्रों रावजों सोखारिदों।

नुमलिगड़ थाव सोदांसालिनि मावफारिया (Numaligarh Oil Refinery Employees Union) थान्दै हान्जाया मख'लांनानै बुंबावो दि जागाय जेननायनिफ्राय 2018-19 सिम मिरु आरो हादोरसा सोरखारनि रां दोनथुमसालियाव (Exchequer) 30,000 कौटि रां (Crore) जमा खालामनो हादों। बेनिखायनो बेयो 5,550 (Crore) कौटि रां आर्जिना हादोरनि मोनसे गिदिर दारिमिन महरै फसंनो हानायखौ गोसोखां लाइ (Memorandum) आव गथायनाय जादों।

Also Read: गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाला आसाम बि जे पि नि गान्धी संकल्प हाबाफारिखौ बेखेवबाय

Also Watch: Akhil Gogoi to Protest over Subansiri Dam Construction

Next Story
गाहाय रादाब