Begin typing your search above and press return to search.

जोंनि सोरखारा आगोलनिफ्रायनो एन आर सिखौ नेवलांदोंमोन : मन्थ्रि ड° हिमन्त बिश्व शर्मा

जोंनि सोरखारा आगोलनिफ्रायनो एन आर सिखौ नेवलांदोंमोन : मन्थ्रि ड° हिमन्त बिश्व शर्मा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Nov 2019 6:16 AM GMT

Guwahati : आसामनि खुंथाइ गोहोयाव जिरायनाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ दैदेननाय बि जे पि नि सोरखारा माब्लाबाबो बे हादोरनां नोगोरारि फारिलाइ (NRC) मदद खालामनो हाया। बेनि थाखाय जों हादोरनि मिरु न'खर बिफाननि मन्थ्रि (Union Home Minister) अमित चाह बिथांजों बे आयदानि सायाव सावरायनाय जादों। मानोना बे आपदेट महराव सोलिबोबाय थानाय हादोरनां नोगोरारि फारिलाइ सुंद'यै एन आर सि खौ नुनानै जों गोजोन्नाय मोनाखै। बेनि बिदिन्थि महरै गोबां थागिबि भारतारि नोगोरारिया सन्देह'गोनां सुबुंफोर महरै मुं नुजादों होन्ना आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय जथाइ सोरखारनि केबिनेथ गौथुमनि गागि सोद्रोमा अदेबानि देहा सावस्रि आरो रांखान्थियारि बिफाननि मन्थ्रि (State Health & Finance Minister) ड° हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुधबाराव खौरांगिरिजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव फोरमायो।

आरोबाव लोगोसे दाजाबदेरनानै मन्थ्रि Minister) बिथाङा बुङो दि जोंनि दोलो आरो सोरखारनि थिरांथा लानाया मोनसे गोजोर थांखि, आसामनि बादि दुलाराय हादोरावनो (National Level) हादोरनां नोगोरारि फारिलाइ खौ गोदान महराव फिन लाबोनाय जासिगोन। बेवहाय मोनबो रोखोमनि जिंगासिनांगौनि जुक्थि गैया होन्ना रोखा खालामो शर्मा बिथाङा।

हादोरनां नोगोरारि फारिलाइ (National Registration of Citizenship) नि बिथायाव काट अफ यार मख'लांनानै बुंबावो दि आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय नोगोरारि (Illegal Foreigners) खौ बोख्लायनो जाउनाव काट अफ यार थियारि खालामनाय जादों। गाहाय खोथाया बेनो दि एन आर सि नि मोनसेल' काट अफ यार जाथारनांगौ आरो बेयो दुलाराय हादोरावनो जाबसिन जानांगोन। दुलाराय हादोराव काट अफ यारनि माइथाय समा 1951 एबा 1971 , बेनि गेजेराव मोनसेल' जानांगोन।

बेरा फारसेथिं जाय नोगोरारि सोदांनाय बिल थामहिनबा केब नि सायाव बै गंसे खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथियो दि हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि (Prime Minister) नरेन्द्र मडि आरो न'खर बिफाननि मन्थ्रि (Union Home Minister) अमित चाह बिथांमोननि सायाव जोंहा आबुं फोथायनाय दं, नरेन्द्र मडि दैदेननाय मिरु सोरखारा आसामनि राज्यो-राजानि गोसोखौ सुग्लायहोनानै मोनबो बेरेखा खामानि मावा होनना फोरमायबावो।

रायखांनो गोनां दि सा-सानजा हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सा-सानजा फरायसा गौथुम (North East Students Union) आरो हालोसानि गुबुन गुबुन खना खनलायाव दुलाराय आसाम फरायसा आफाद जों असम जातीयताबादि युव सात्र परिषद बादि दोलो आफादनि बान्जायनायाव केबनि सायाव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि दैदेनलांनायखौ थांखिना मानिनां मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि माखासे सुबुं हान्जा (Group of People) आरो खौरां बिजोंआ बिल संसदाव पास जानायखौ बेरेखा खालामदों होन्ना अ'जद दैखांङो। हादोरसानि सिङाव थानाय बुर्जा अन्जिमानि राज्यो-राजाया नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) खौ मदद खालामदों एबा बेरेखा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बे बिलखौ बेरेखा खालामनाय मोनब्ला ल'क सभा बिसायख'थियाव बि जे पि सोरखारा बयनिख्रुइबो बांसिन भ'ट मोन्नानै सोरखार दानायाव फेलें जागौमोन। बेखौनो फोरमान जायो सोर थार लामाजों खामानि मावलांदों।

Also Read : आसाम केबिनेतआ 2020 माइथायनि सोरखारि जिराइथि सान फारिथिखौ बानायना थिसनना लाबाय

Also Watch: Govt all set to push for the contentious Citizenship Bill in the winter session of Parliament

Next Story
गाहाय रादाब