Begin typing your search above and press return to search.

कक्राझार सेरफांगुरिनि एबसुनि गा 52 थि बोसोरारि जथुम्मायाव 7 रोजा थान्दैफोरखौ बरायनो साखा फारा

कक्राझार सेरफांगुरिनि एबसुनि गा 52 थि बोसोरारि जथुम्मायाव 7 रोजा थान्दैफोरखौ बरायनो साखा फारा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Dec 2019 10:17 AM GMT

Kokrajhar : कक्राझार जिलानि सेरफांगुरिनि कनकेस्वर नार्जारि जाउरिखां फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52 थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय अदेबानि 21 डिसेम्बर निफ्राय 23 डिसेम्बर सिम गासै सानथामनि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। दासान्दि बान्जाय आफादनि बिबानगोरा आबुङै थाम थिम जादों। मख'जाथावदि देग्लायनि जानो गोनां जारिमिनारि बोसोरारि जथुम्मायाव हादोरसानि गुबुन गुबुन जिलानि थान्दै (Delegates) मोनजों लोगोसे हादोरनि दाब दाब जायगानिफ्राय 7 रोजानिबो बारा नोजोरबोगिरि (Observer) याबो बाहागो लाफैगोन।

मख'जाथावदि खुंगा 52 थि बोसोरारि जथुम्मानि बान्जाय आफादनि लिंथुमगिरि अमरित ब्रह्म बिथांआ आसामनि गुबुन गुबुन जिलानिफ्राय बाहागो लाफैनाय थान्दै, नोजोरबोगिरिफोरखौ दुंब्रुदयै बरायनो साखा फारा। गासैबो रोखोमनि थिग थियारि खालामनाय जादों। जेराव नसुङारि राज्यो सोनाब बंगनिफ्रायबो राज्यो-राजाया नुजाथिफैगोन होन्ना मोनथिनो होयो। जरहाट जिलानि सिङाव थानाय आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि बारग' भाइस चेन्सेलर प्रफेसार के एम बेजबरुवा आ गाहाइ आलासि (Chief Guests) महरै बाहागो लाफैगोन। जेराव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि ( SPEAKER) हितेन्द्र नाथ गश्वामी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर',त्रिपुरा सोरखारनि मन्थ्रि मेबार कुमार जामातियाआ जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन होन्ना बान्जाय आफादनि बिबानगोरा मोना मिथिहोयो।

मख'जाथावदि फुंनि 10 रिंगायाव बाग्रांसु मोसाहारि गोसोखां दिन्थिफुंसालिखौ बेखेवनानै होगोन बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि मिरु सायख' बर्डनि मासिगिरि (CHAIRMAN) राजेन्द्र नाथ ब्रह्मआ। मुंख्लं अबिराम मुसाहारि गोसोखां गाहाइ दरखंखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैगोन कक्राझार जिला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी बिथाङा। मुंख्लं थुब्लाव ब्रह्म गोसोखां हाथायसालिखौ बेखेवना होगोन रामफलबिल गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं सुनिल कुमार बसुमतारी बिथाङा।

बेरा फारसेथिं जाय 21 डिसेम्बरनि फुंनि 08.30 रिंगायाव मेंनो रोङै जोहोलाव सतिस चन्द्र बसुमतारी गोसोखां गाहाइ साइनासालिखौ बेखेवना होयो बि पि एफ दोलोनि 29 नं सोनाब कक्राझार बिधान सभा बियाबनि एम एल ए रबिराम नार्जारि बिथांआ। लोगोसे फुंनि 08.45 रिंगायाव दावहारु गार्ला बाथा बसुमतारी गोसोखां थान्दै नब्लांखौ बेखेवनानै होगोन बान्जाय आफादनि आफादगिरि अदेबानि 8 नं दतमा समष्टिनि एम सि एल ए ज्योतिन्द्र ब्रह्म बिथांआ। फुंबिलि 9 रिंगायाव रुंसारि यामाव जोहोलाव ब्रह्म गोसोखां थान्दै बादाखौ बेखेवगोन कक्राझार जिला बर' समाजनि आफादगिरि नित्यरन्जन ब्रह्मा। थिग बिदिनो रुंसारि कमल कुमार ब्रह्म गोसोखां जामुंसालिखौ बेखेवना होगोन गसाइगावनि जायगायारि फालांगिरि जितमल माल बिथाङा। बेरा फारसेथिं जाय कक्राझार जिलानि कसुगाव फरेष्ट डिभिसननि डि एफ अ मतिलाल ब्रह्म बिथांआ मुंख्लं सैलेन्द्र नाथ ब्रह्म गोसोखां मावसोम हान्जा मावख' बेखेवना हासिगोन।

Also Read:नोगोरारि सोदांनाय आइनखौ बोखारब्लासो आसामाव गोजोन आबहावा फैगोन: तरुन गगै

Also Watch: AATASU staged protest against the Citizenship Amendment Act. 2019 in Golaghat

Next Story
गाहाय रादाब