Begin typing your search above and press return to search.

फैगो बिधान सभानि बिसायख'थियाव आसामनि राज्यो-राजाया बि जे पि खौ गाहाम फिन्नाय होगोन: आसु

फैगो बिधान सभानि बिसायखथियाव आसामनि राज्यो-राजाया बि जे पि खौ गाहाम फिन्नाय होगोन: आसु

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Dec 2019 6:05 AM GMT

TANGLA : नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइननि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाया जोबनानै थाङाखै। मैया अदेबानि बृहस्पतिबार खालि दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि बान्जायनायाव का बेरेखा हाबाफारि बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि उदालगुरिनि टंलायाव गोबां राज्यो-राजाया दुंब्रुदयै बाहागो लाफैयो। बै सुबुं थुबुरमायावनो आफादनि दैदेनगिरि मोना बुंथियो दि फैगो 2021 माइथायाव खुंफुंजानो गोनां आसाम बिधान सभा बियाबनि बिसायख'थियाव बि जे पि दोलोआ मुगा मुगि जानांनो सांग्रांथि जानानै थानांगौ। राव हारिमु दोहोरोम समाजखान्थिखौ रैखाथि आरो थामोन्था बासायनायनि मोन्थोर आवरायनानै सोरखारनि गोहोयाव जिरायनाय भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि खौ बोख्लाय हरनो बयबो खौसेथियै सांग्रांथि लाबोनांगोन होन्ना दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि आफादगिरि (AASU President) दिपांक कुमार नाथ बिथाङा टंला गोजौसिन गेजेर फरायसालि लांगोनायाव खुंफुंजानाय रोजा रोजा राज्यो-राजानि सिगाङाव फोरमायो।

मख'जाथावदि टंला हालामनि आवथायाव थानाय राव , हारिमु , दोहोरोम सायख'वालासे गासैबो थाखोनि सरासनस्रा राज्यो-राजाया सुबुं गौमायाव गारांसेयै गाबज्रिबाय जों नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइनखौ मानिनानै लानो हाया, बि जे पि सोरखार ग' बेक बायदि स्ल'गानजों खुद्रिसारनानै गाबख्रावना अख्रां आबहावाखौ गोमखांहोयो। लोगोसे दथि फारिलाइनि गनायथि मोन्नाय हालामनि थाखाय आरोबाव खहा एबा अल'खद गोनांसिन। सा-सानजा हादोरसानि इन्नार लाइन पार्मिट थानाय जायगाफोरखौ गारनानै मानो बुरलुंबुथुर आरो बराक सेरफांआव लाखिनाय जादों होन्ना सोंखारियो। जायनि गेजेरजों दरनै सेरफांनि आवथायाव थानाय राज्यो-राजानि थाखाय मोजां खौरां लाबोया। रायखांनो गोनां दि 2014 माइथायनि सिगाङाव हादोरसायाव हाबफैफानाय गुबुनारि नोगोरारिखौ गुबै फोरमानथि बिलाइ थायाब्लाबो सोदांफिन्नो गोनां नोगोरारि आइननि गेजेरजों गनायथि होनाय जासिगोन। आसुनि आफादगिरि नाथ बिथांआ बुङो दि फरायसा समाजा फरायनायजों लोगोसे सोरखारनि गेना खान्थि खामानिनि हेंथायै सोमावसारलांबाय थागोन होन्ना बुंथियो।

नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइननि हेंथायै गोजोन आबहावानि सोमावसारनायखौ खुंथाइ गोहोआ रैखाथि गोहोनि मददाव गादबनो नाजायोब्लाबो जोंनि सुबुंदारारि अहिंसा खान्थिजों जोंनि सोमावसारनायखौ आवगायलांबाय थागोन जेब्लासिम सोरखारा नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइनखौ बोखारनायनि जेबो राहा लाया होन्ना हुमखि होयो। आसामनि थागिबि सुबुं माहारिनि बेरेखा थिरांथाखौ जायखिजाया सुबुंआ ओंखारफैनांगौ आरो सोरखारनि हेंथायै नारा नाथा थैस' थांस' जुजिनानैबो खौसेथिनि दौलेंजों हेंथा खालामनांगौ।

गुबुन फारसेथिं जाय आसामनि दाब दाब जायगायाव फारि फारियै नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइननि हेंथायै सोमजिनाय गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै सोरखारा साफ्रोमबो हारिमुवारि बिथिंनि सुबुंखौ वान टाइम ग्रेण्ड महरै 50 रोथा रां गथायनायनि सायाव बयजोंबो मिथिजानाय मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गा बुङो दि आं गावनो गोनांथार जानाय सुबुंखौ सानफ्रोमबो हरनो हागोन होन्ना बुंथियो।

Also Read:कक्राझारनि सेरफांगुरियाव 52थि एबसुनि जथुम्मायाव बर’ जेंनाखौ सुस्रांनायनि दाबि दैखांजाबाय

Also Watch: All Assam Lawyers Association staged a protest rally against CAA 2019 in Guwahati

Next Story
गाहाय रादाब