गाहाय रादाब

अदालगुरिनि 476 बोसोर गोजाम मन्दिराव जिव बुलि होना दशमी फुजा खुंफुंजादों

दशमी

TANGLA: बि टि सि नि अदालगुरि जिलानि टंला सोहोरनि खाथिनि हाबिगाव सार्बजनिक दुर्गा फुजायाव बिजया दशमी फालिथायाव गुबुन गुबुन बोसोरनि बादियै देग्लायबो 476 बोसोर गोजाम मन्दिराव जिव बुलि होना दशमी फुजा खुंफुंजादों। जेराव बै मन्दिरा गायसन जानाय निफ्रायनो दोरोङारि नेम खान्थिजों जिब जुनार बुलि होनाय (Animal Sacrifice) खान्थिया सोलिगासिनो दं होन्ना बान्जाय आफादनि दैदेनगिरि मोना मिथिहोदों।

बे जारिमिनारि मन्दिराव बिजया दशमी फोर्बोजों लोब्बा लाखिनानै बोरमा आरो मैसो बुलि होनायाव साखाथि फाखाथिनि दोहोरोम सिबियारि राज्यो राजा ज’ जाफैयो। जेराव गसाइ शिव आरो बिमा दुर्गा देबीखौ सिबिनाय जायो। 476 बोसोर आगान सुरलांनाय बे मन्दिरा आसार-खान्थि बादियै बोसोरफ्रोमनि महा दशमी सानखालि जोबोद गाजा गोमजायै बाहागो लाहैयो‌‌। मन्दिर खाथि खाला नि अनगायैबो राज्योनि गुबुन गुबुन खना खनलानिफ्राय दोहोरोमारि राज्यो-राजानि सिबिनाय आरो फोथायनानै मा 10 मैसो , 600 निबो बारा बोरमा मेन्दा, बुरजा बिबांनि दाउफ्लाम आरो हांसोफोरखौ बिमा दुर्गा देबीखौ बावसोमनायनि थाखाय लाबोनाय जायो।

जेराव दोहोरोमनि फोथायनाय सोरजिखांङो।राव धोरोम हारि सायख’यालासे बोसोरफ्रोमबो बयबो हादोरसानि दाब दाब जायगानिफ्राइ धोरोम सिबियारि राज्यो-राजाया लैहोर लैहोर फैयो। आसामनि नगाव, तेजपुर आरो गुवाहाटी बायदि जायगानिफ्राइ नुजाफैयो होन्ना पुरनि टंला हाबिगाव सार्बजनिक दुर्गा फुजा फालिथाइ आफादनि आफादगिरि शान्तिराम राभा बिथांआ मिथिहोयो।

रायदावनो गोनां दि जोंनि इनाय अनागारनिफ्राय रैखाथि मोन्नो आरो गोजोन थासारि आरो खैफोद अल’खदनि फ्राय बारग’ लांनो थाखाय दिनै बिजया दशमी सानाव बिमा दुर्गा देबीनि मुंआव जिव बुलि होनो फैनायनि खोथा बुंहरो दरं जिलानि नाहरबारि गामिनि थागिरि बिपुल दास बिथाङा। मख’जाथावदि सुबुं फोथायनाय बादिब्ला बे जारिमिनारि 476 बोसोर बारलांनाय गोजाम मन्दिराव जिब जुनार बुलि होथारोब्ला सुबुंनि गांनाय उखैनाय, हास्थायनाय लुबैनाय सुफुंसार जायो होन्ना राज्यो-राजाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों।

Also Read: गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडिया दै आरो गोहो रैखाथि होनो खावलाय हरदों

Also Watch: Durga Puja 2019: Vijaya Dashami celebrated in Digboi

Recent Comments