Begin typing your search above and press return to search.

राज्योनि अर खोमोरग्रा आरो अल'खद सामलाय बिफाना रब'टिक फायारफाइटारखौ जागायबाय

राज्योनि अर खोमोरग्रा आरो अलखद सामलाय बिफाना रबटिक फायारफाइटारखौ जागायबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Nov 2019 10:23 AM GMT

Guwahati: हादोरसानि खुंथाइ गोहोयाव जिरायनाय गिबि मन्थ्रि (Chief Minister) सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ दैदेननाय भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि नि सोरखारा राज्यो-राजानि गोगोम रैखाथि (Protection) आरो खैफोद अल'खदनि जानो गोनां थासारिजों मुगा मुगि बुब्लियाव सामलायनो थाखाय गुबुन गुबुन मावबिथांखि आखायाव लानाय नुनो मोननाय जादों। बेनि आगान महरै आसामाव लाबोदों गोदान रब'टिक फायारफाइटार । गुबुन मोननै जुन्थिया (Devices) जेरै साइड स्केन स'नार आरो एरियेल ड्रनखौ हादोरसायारि अर खोमोरग्रा आरो अल'खद सामलाय बिफानाव सोदेरफानाय जादों। बे मावथांखिखौ सिगांआव सा-सानजा हादोरसायाव लाबोनाय जादों, बेनि गेजेरजों अल'खद सामलाय बिफान (Department) खौ गोख्रों खालामगोन होन्ना मिजिंथिनाय जादों।

गोदान रब'टिक फायारफाइटारनि सोमोन्दै बिफाननि बिबान गोरा मोना (Officials) बुंथिनाय खौरांनि बादिब्ला बेयो अर एबा माबा अल'खद नि खौरां मोन्नाय लोगो लोगोनो अर जोंब्लावनाय जायगायाव नुजाथिफैगोन, उनाव न'खौ एबा जायगानि माल माथा फोरखौ सेवहांगार जानांनायनिफ्राय रैखाथि होगोन। बै अर खोमोरनाय जाथायनि सोमोन्दै मिथिना लागोन। मख'जाथावदि रबटखौ रिमट कन्ट्रल नि गेजेरजों अर खोमोरग्रा हान्जाया 90 मिटार गोजान (Far Away) निफ्राय अर नांनायखौ बासायगोन। बे खामानिखौ अब्लानो मावफुंनाय जागोन जेब्ला बेबादि आबहावाजों मुगा मुगि जानांनो गोनां जायो।

बेरा फारसेथिं जाय अल'खद सामलाय बिफानाव दाजाबदेरनाय गुबुन मोनसे जुन्थिया साइड स्केन स'नार नि खामानिया जाबाय दै थोरफोनिफ्राय खमैबो 60 मिटार गोथौ (As Deep) सिनाव थानाय एबा गोग्लैना थाग्रा जायखिजाया मुवाखौ फट' खेबगोन। बे अपारेसन खौ गाहायै भारतारि नेभि (Indian Navy) नि रैखाथि हान्जाया सामलाय आरो दैनि फ्राय बोखांनायखौ मावफुंगोन होन्ना फोरमायदों बिबानगिरिमोना।

बे मोनथाम गोख्रों बिरोंदामिनारि जुन्थि (Ultra Modern Devices) नि अनगायैबो बिफाना गुबुन मोन 16 कुइक रिसपन्ज टेन्डार, मोनथाम ऊडभान्स रिस्किउ टेन्डार, मोनथाम वाटार ब्राउजार, मोनजि इनफ्लेटिबुल रिस्किउ बट, (IRBs), मोन 280 फायार प्रकसिमिटि सुइट्स, सि ए एफ खोमोरग्रा जुन्थि सोलिफु रांखान्थियारि बोसोर (Financial Years) नो लाबोनाय जासिगोन।

Also Read :राज्योनि गंफ्रोमबो फरायसालियाव एन सि सिखौ गायसंलांनाया गाहाम : मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म

Also Watch: Actress Amrita Gogoi promotes ‘Pratighat’ at Namti in Sivasagar

Next Story
गाहाय रादाब