Begin typing your search above and press return to search.

"का" नि हेंथायै आजिरा लानाय कलेजनि बिबुंगोरा समाजा लटासिलाव ओंखारफैबाय

का नि हेंथायै आजिरा लानाय कलेजनि बिबुंगोरा समाजा लटासिलाव ओंखारफैबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  28 Dec 2019 7:33 AM GMT

Guwahati : गेदेमा अस'मिया हारिनि राव, दोहोरोम, समाजखान्थि, गांनाय उखैनायखौ अल'खद निफ्राय रैखा खालामनो थाखाय ओंखारफैबाय हादोरसानि फरायसालिमानि आजिरा लानाय बिबुंगोरा समाजा ( Assam Retired College Teachers’ Association)। गावनि बोराय बैसोनि गोहोखौ नेवसिनानै हारिनि फार्से थानाय सिबिनाय , अन्नाय मानिनानै सुक्रबार खालि लटासिलनि फोथाराव नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइननि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। नुजाथिनाय बिबुंगोरा मोना गारांसे गाबज्रिबाय दि सि ए ए मोगथां महराव जाफुंसार जायोब्ला हारिखौ फोजोबस्रांगोन। बेखौ थाबैनो राज्यो-राजानि गाहाम सान्नानै बोखारहरनो नांगौ। बै हाबाफारियाव दुलाराय आसाम फरायसा आफाद ( All Assam Students Union) आरो असम थुनलाइ आफाद (Axom Xahitya Xabha) नि दैदेनगिरि मोनाबो बाहागो लाफैयो। जारिमिनारि लटासिल गेलेग्रा फोथाराव सि ए ए बेरेखा हाबाफारियाव बाहागो लानानै जय आइ असम स्ल'गानजों अख्रां आबहावाखौ गोमखांहोयो। मख'जाथावदि नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन (Citizenship Amendment Act) नि हेंथायै बेरेखा सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय सोमावसारगिरि (Agitator) बायदि बायदि सोरखार बेरेखा राव लिरनानै खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंङो।

बै बेरेखा हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मोना बुंथियो दि जों माब्लाबाबो नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइनखौ मानिनानै लानो हाया। जेब्ला हालागै सि ए ए बोखार हरा अब्ला हालागै जोंनि नागारनाय गैयि अहिंसा खान्थिजों सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन।

बेरा फारसेथिंजाय आसाम सोरखारनि गोहोखौ गिखांनानै दासान्दि आसाम फरायसालिमानि बिबुंगोरा गौथुमा (Assam College Teachers Association) सि ए ए नि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लायाखै। नाथाय आसाम सोमावसारनाय समाव कलेज गौथुमनि बिफाव बाख्नायथावमोन। दि सेन्टिनेल खौरांलाइजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव कटन फरायसालिमानि आजिरा लानाय फोरोंगिरि रौसनारा आहमेद बिथाङा बुङो दि आं गावखौनो-गाव उदांस्रि दावहारुनि फिसाजो महरै दुगायो गोग्गायो। आसाम राज्योनि खुंथाइखौ गुबुनारिनि आखायाव गथायहरनो हाया।

गुबुन फारसेथिं जाय बक'नि जवाहरलाल नेहरु फरायसालिमानि आजिरा लानाय बिबुंगोरा उमेश चन्द्र कौर बिथाङा बुङो दि आसामाव बेले बेजे गोनां आइनखौ राव हारिमु गोजोन खौसेथि बारखौ गावस्रानायनि थाखाय लाबोनाय जादों। लोगोसे कामरुपनि दक्षिन कामरुप फरायसालिमानि आजिरा लानाय बिबुंगोरा ड° जगेन्द्र कुमार दास नोगोरारि सोदांफिन्नाय आइन (Citizenship Amendment Act) खौ बोखारनायनि थाखाय मोनबो राहा लाया अब्ला हालागै आइन आब्रुथिखौ मानिनानै जोंनि आफादनिफ्राय सोमावसारनायखौ सोलिलांबाय थागोन होन्ना फोरमायो।

Also Read : गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोनखौ मानिनानै रैखाथि बादा लुफुंदोंमोन : तरुन गगै

Also Watch: Public meeting on Protection of the indigenous communities held in Tinsukia

Next Story
गाहाय रादाब