Begin typing your search above and press return to search.

इउ बि पि अ मरिगाव जिलाया बर' कसारी गावखुंथाइ गौथुम सोरजिनायनि दाबि दैखांदों

इउ बि पि अ मरिगाव जिलाया बर कसारी गावखुंथाइ गौथुम सोरजिनायनि दाबि दैखांदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Nov 2019 8:26 AM GMT

Marigaon: खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि सुंदयै मिरु इउ बि पि अ नि हांख्राइनाय बादियै दुलाराय आसामनि दाब दाब जायगायाव थाबैनो बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुमनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि, रांखान्थियारि,समाजखान्थियारि मोनथाइ आरो थामोनथाखौ रैखाथि होनाय थांखि ना आरो 9 पइन सार्टार डिमान्ट लानानै मैया अदेबानि बृहस्पतिबार खालि गेजेर आसामनि मरिगाव जिलायावबो मोनसे थाम धन्टानि गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंङो।

बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुम नि दरब्रै जिलानि बाहिराव थानाय थागिबि बर' सुबुं माहारिखौ राव, थुनलाइ ,हारिमु आरो गुबुन गुबुन मोनथाइ होबथानाय आरो फेहेरनायनि थांखि लाना बर' कसारी गावखुंथाइ गौथुम सोरजिनायनि थांखियै खुद्रिसारो।

दि सेन्टिनेल खौरांलाइनि खौरांगिरिजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि सुंदयै इउ बि पि अ नि जिला नि दैदेनगिरि मोना बुंथियो दि गोलाव समनिफ्राइ दिन्दां जानानै थानाय बर' कसारी गावखुंथाइ गौथुमजों लोगोसे बिटिसि नि बाहिराव थानाय गुबुन गुबुन ट्राइबेल सुबुं नि हालोदखौ नोजोर लाखिना सरासनस्रा राज्यो-राजाखौ बिसायख'थि फोसावदिंनायाव दाफुंना होनायनि सिमान होदोंमोन, नाथाय खोथा होनाय बादियै दासिम हालागै आगानसे आवगायाखै होन्ना अ'जद दैखाङो।

आरोबाव दैदेनगिरि मोना दाजाबदेरना बुंथियो दि कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिलायाव थानाय थागिबि बर' सुबुंफोरखौ हाजोआरि जनजाति सुबुंनि मान होनानै दाइनथि फारिलायाव सौदेरनांगौ। मख'जाथावदि खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि बान्जायनायाव जथुमजानाय सुबुं गौमायाव गोबां बर' राज्यो राजाया बाहागो लाफैयो। जेराव इउ बि पि अ नि जिला थाखोनि गागि दैदेनगिरि मोना बाहागो लाफायो।

मख'जाथावदि इं 2006 माइथायनि गुबुन गुबुन हाग्रायाव थाग्रा थागिबि सुबुं आइन आरो सिडियुल ट्राइबनि सायाव मावफुंनायनि महर होनायाव सोरखारा सिगां लांनाय खामानियाव गोजोन्नाय फोरमायो उनाव सोमावसारनाय हाबाफारिया थुंगिनायाव मरिगाव जिला बेंगिरिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ दाबि दैखांजानाय आयदाफोरनि सायाव गांसे गोसोखां लाइ गथायो ।

रायखांनो गोनां दि मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि मिरु आफादगिरि मिहिनिश्वर बसुमतारीया थाबैनो बिजेपि दैदेननाय हादोरसा सोरखारा गोबां समनिफ्राइ दिन्दां जाना थानाय बर' कसारि गावखुंथाइ गौथुम सोरजिनानै जोंनि दाबिखौ सुफुंसारगोन होनना मिजिंथिदों। लोगोसे गौथुमनि गाहाइ नेहाथारि अनिल बसुमतारी गोजां बोथोराव जानो गोनां आसाम एसेमब्लि जथुम्मायावनो बिटिसि नि बाहिराव थानाय बर'फोरनि मोनथाइखौ रोखा खालामनो राज्यो सोरखारनो दाबि दैखांदों।

Also Read : मिरुआ फरेनार ट्रिबिउनेल (बिथोन) 1964 खौ सोदांफिनगोन

Also Watch: BTAD Army Football League 2019-2020

Next Story
गाहाय रादाब