Begin typing your search above and press return to search.

आल्फा (आइ) आरो के एल अ खौबो सावरायनायाव लाबोनो सोरखारा आगान लानांगौ : प्रमिला रानी ब्रह्म

आल्फा (आइ) आरो के एल अ खौबो सावरायनायाव लाबोनो सोरखारा आगान लानांगौ : प्रमिला रानी ब्रह्म

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 Jan 2020 7:41 AM GMT

GUWAHATI : राज्योआव मागो दमासि फोरबोनि सिगां आसामनि थाखाय मोजां खौरां। आसामनि उदखारि हान्जा नेसनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड (National Democratic Front of Bodoland) आ सोरखारजों सावराय जथुमाव जिरायगोन। जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद (All Bodo Students Union) आ गोजोन्नाय फोरमायदों आरो बरायदों। मिजिंथिनाय जादों गोलाव बोसोरनि उदखारि जेंना जेंगोनाया फोजोबनायनि लामायाव। लोगोसे फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मोना बुंथियो दि सोरखारा सैथो लामाजों बिग्रायारि सावरायगोरा हान्जा (Revolutionary Group) खौ न्याय होनांगोन आरो राजखान्थियारि थांखियै जेंनाखौ अरायथायै फोजोबनायनि राहा लानांगोन होन्ना फोरमायो। मख'जाथावदि भारत सोरखारजों गोजोन सावरायनो थाखाय नसुङारि हादोराव थानांनाय सावरायगोरा हान्जाया गावनि जोनोमफुरियाव आगान होबाय। गावनि नख'रारि सोद्रोमाजों लोगोसे बिग्रायारि हान्जानि गोबां अन्जिमानि सोद्रोमाफोराबो भारत हायुंयाव हाबफैयो।

बेराफारसे थिं जाय आसाम गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय हादोरसा सोरखारनि लोगो हान्जा बि पि एफ नि गागि दैदेनगिरि आरो मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ सावरायनि थाखाय आगान होनायखौ दुंब्रुदजों बरायदों। बेबादि एन डि एफ बि नि थिरांथा लानाया दुलाराय बर'लेण्ड हालामाव गोजोन आबहावा सोरजिगोन होन्ना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमाय हरो। लोगोसे उदां आसामनि सिमां सोरजिनायनि थांखियै बिग्रायारि लामा आजावनाय सावराय बेरेखा इउनाइटेद लिबारेसन फ्रन्ट अफ आसाम (United Liberation Front of Assam) आरो कमतापुर लिबारेसन अर्गेनाइजेसन (Kamatapur Liberation Organisation) खौबो गोजोन सावरायनायनि बिथायाव गावनि जोनोमफुरियाव लाबोनायनि राहा लाथारनांगौ होन्ना फोरमायो।

गुबुन फारसेथिं जाय दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (All Bodo Students Union) नि गाहाइ मावख' (HQ) बड'फा हाउस बागानसालियाव रबिबार खालि खौरां गिरिजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव गाहाइ नेहाथारि (General Secretary) लरेन्स इस्लारि बिथाङा बिग्रायारि हाथियार दैग्रा हान्जा एन डि एफ बि आ सावरायनि आगान होनाया आसाम आरो बर'लेण्ड हालामनि थाखाय मोजां आरो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।

आसाम बिधान सभानि 30 नं सान्जा कक्राझार बियाबनि एम एल ए प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांआ फिन बुंबावो दि एन डि एफ बि आ सोरखारजों सावराय जथुमाव आगान होनाया गोलाव बोसोरनि जेंनाया फोजोबनायाव मदद होगोन। मख'जाथावदि बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुम सुंद'यै बि टि सि नि गाहाइ मावफुं (CEM) सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि नारा नाथा नांथाब नाजानायाव गोलाव समनिफ्राइ हाग्रायाव थाग्रा सावरायगोरा एन डि एफ बि आ सावरायनायाव फैफिनबाय होन्ना बुंथियो।

Also Read : सि ए ए जों दफा नं 6 खौ लानानै राज्यो-राजाखौ दाफोथायहो : समुज्जल भट्टाचार्य

Also Watch: Protesters, who walked all the way from Tinsukia-Guwahati to protest against CAA 2019, Detained!

Next Story