Begin typing your search above and press return to search.

जों माब्लाबाबो नोगोरारि सोदांनाय बिल (केब) खौ आजावना लाया: आसु आरो नेस'

जों माब्लाबाबो नोगोरारि सोदांनाय बिल (केब) खौ आजावना लाया: आसु आरो नेस

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Nov 2019 6:07 AM GMT

Guwahati: हादोरनि संसदाव गोजां बोथोरनि जथुम्माया जागायजेन्नाय थाम सानल' आखायाव दं, बेनि उनावनो ल'क सभा आरो राज्य सभा मोन्नैबो सद'नाव दिखांनाय केब बिल। दासिमाव बे दान्थे बिदान्थे गोनां बिलखौ लानानै सोमजिदों गुलु गुजुं थासारि। बेरा फारसेथिं जाय खुंथाइनि गोसोआव जिरायनाय भारतारि जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि दोलोआ नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) संसदाव आजावनायनि साखा फारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों।

बेरा फारसेथिं जाय हादोरसानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसा आफाद (Students Union)आरो समाजारि गौथुम (Social Organisation)आ जांख्रिखांदों। बिसोरनि दैदेनगिरि मोना दासिमाव माब्लाबाबो राज्यो-राजाखौ फोजोबस्रांनाय बिलखौ मदद खालामथ'ला होनना बुंथिदों। सा-सानजा हादोरसायाव गोहो बोलो नारसिन्नानै खुंथाइनि गोहोआव जिरायनाय भारतीय जनता पार्ति नि सोरखारा जाबसिन्नो नागिरोब्ला दुंहाव थासारि सोमजिगोन होन्ना दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (All Assam Students Union) आरो सा-सानजा फरायसा आफाद (North East Students Union) आ हुमखि होदों। बे बिल थामहिनबा सा-सानजा हादोरसानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन थागिबि सुबुं माहारिनि दोरोङारि राव, हारिमु, दोहोरोम , समाजखान्थि बायदि फोजोबस्रांनायनिफ्राय होबथानो थाखाय सा-सानजा हादोरसानि राजथावनि (Capitals) फोराव फैगो 18 नबेम्बराव गोख्रों सुबुंदारारि हान्जा सुरनाय हाबाफारि आजावगोन होन्ना बुंथिदों।

दासिमाव हादोरसानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दोलो गौथुमा होबथानाय एबा बोख्लायनायनि दासि दैखांनाय केबनि सायाव आसामनि देहा सावस्रि बिफान (State Health and Family Welfare Minister) नि मन्थ्रि आरो सा-सानजा सुबुंदारारि गौथुमनि लिंथुमगिरि (Convenor) ड° हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सुक्रबार खालि खौरांगिरिजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव बुङो दि फैगो 18 नबेम्बरनि गेजेराव गोजां बोथोरनि जथुम्मायावनो संसदाव बिल लाबोनायनि सिगां सोरखारा सानै हयैसो आजावगोन होन्ना बुंथियो।

दुलाराय आसाम फरायसा आफाद नि आफादगिरि दिपांक कुमार नाथ बिथाङा सुक्रबार खालि बुंदों दि जों माब्लाबाबो केबखौ सापर्ट खालामनो हाया। लोगोसे गाहाइ नेहाथारि लुरिनज्योति गगै बिथाङाबो बुंदों दि केब नि गेजेरजों आयेन बेरेखायै नोगोरारिया हाबसनफैगोन। बेनि जाउनाव थागिबि सुबुं माहारिनि राजखान्थियारि (Political) , समाजारि (Social) , हारिमुवारि (Cultural), रांखान्थियारि थामोन्था (Economic Existence) याव खहा खालामगोन होन्ना फोरमायहरदों।

गुबुन फारसेथिं जाय सा-सानजा फरायसा गौथुम (North East Students Union) नि बोसोनगिरि (Advisor) समुज्जल भट्टाचार्य, आफादगिरि (President) सामुवेल जिरवा आरो गाहाइ नेहाथारि (General Secretary) सिनाम प्रकाश बिथांमोना जर'खायै गंसे खौरां बिबुंसाराव फोरमायो दि नोगोरारि सोदांनाय बिल (Citizenship Amendment Bill) आ संबिजित बेरेखा। केब बिलखौ सोरखारा सोदांनानै हालामाव बोलो नारसिन्नानै जाबसिन्नोब्ला सा-सानजा नि फिसा फिसा थागिबि उन गोग्लैसोनाय सुबुं हारिनि गांनाय उखैनायखौ फोजोबस्रांगोन होन्ना बुङो।

Also Read: कार्बि गावखुंथाइ गौथुमनिफ्राय मोनबो गोहो लानाय जाथ’वाखै : तुलिराम रंहां

Also Watch: Congress Party stage protest in Tinsukia wearing garland of Potatoes and Onions

Next Story
गाहाय रादाब