Begin typing your search above and press return to search.

काजिरङा हादोरनां पार्कआव मुलुगनां गान्दा सान फालिदों

काजिरङा हादोरनां पार्कआव मुलुगनां गान्दा सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Sep 2019 12:38 PM GMT

नुमलिगर: मुलुगनां गान्दा सान 2019 खौ हाग्रा गुदिबिथा गोनां आफाद फारियै आरनयक, भुमि,कर्बेट फाउनडेसन,डब्लुउ डब्लुउ एफ,उल्दलाइफ ट्रास्ट अफ इन्डिया, बकाधाट प्रेस क्लाब आरो गुबुन गुबुन गौथुमनि हेफाजाबाव बकाधाट नाट्य मन्दिराव रबिबार खालि मुलुगनां गान्दा सान 2019 खौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो।

बे मुलुगनां गान्दा सानजों लोब्बा लाखिनानै रबिबार खालि काजिरङाव हादोरनां पार्कि सुंद'यै के एन पि नि सामलायगिरि पि शिवकुमारा मानै गान्दानि मुसुखा सावगारि (Tabloid) खौ फुंआव बेखेवना होयो जेराव नगाव जिल्ला कलियाबरनि महकुमा बेंगिरि ( SDO civil) बितपन नेउगाबो नुजाथिफैयो। मासे मुसुखा सावगारि (Tabloid) खौ काजिरङा बेंखननि बिश्वनाथ डिभिसन फार्से लांनाय जायो । बेराफारसे थिं गुबुन मासेखौ बकाधाट नि सान्जाथिं थानाय डिभिसन सिम लांहरनाय जायो। उनावहाय सा 500 सुबुं थुबुर जाना मुसुखा सावगारि (Tabloid) खौ हान्जा सुरनानै बुरहापाहार हालामाव लांनाय जायो।

सानजौफुनि 12 रिंगायाव मुसुखा सावगारि (Tabloid) आ कहरा सोहैनाय लोगो लोगोनो राइजिं सान इंलिस स्कुलनि फरायसाफोरा हान्जाखौ गामुसा मान बावनाय जायो। जेराव फरायसाफोरनि खन्थाइ आवराइनाइनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। पिक्सार बर्डआ आखायजों हेबनाय गान्दानि मुसुखा सावगारि (Tabloid) नि बाइदि बुब्लिनि नुथाइ आरो फरायसाफोरा गावनो सावगारि बोनाय आरो गाब फुन्नाय महरखौ कहरा हाग्रा खोन्दो बिबानगोरा सुलिम आलिनो दिन्थिफुंनाय जायो। लामानि फावथाइ (Street play) आरो गायन बायन हाबाफारियाव जायगानि राज्यो राजाया बाहागो लाहैयो।

जोबथेयाव गान्दानि मुसुखा सावगारि (Tabloid) खौ बकाधाट गेवलां जथुमहालागै लांहरनाय जायो। जेराव हाबाफारिखौ बेखेवना होयो ए जि पि आफादगिरि आरो आसामनि आबाद बिफाननि मन्थ्रि अटुल बराया। बिथां बराया गावनि बिबुंथियाव बुंथियो काजिरङाव हादोरनां पार्कनि खना खनलायाव थानाय राज्यो-राजाया अरायबो आसामनि दुगालु थसे गंगोनां गान्दाखौ सुथुरनिफ्राय रैखाथि होनायाव मदद होफैदों।

Also Read: गुवाहाटीनि सिटि बासनि ट्रेफिक जेंनाखौ खमायलांनाय थांखियै टाइम कार्ड फोसावगोन

Also Watch: Man accused of raping minor in Nagaon garlanded with shoes | The Sentinel News | Assam News

Next Story
गाहाय रादाब